Per entrar al contingut que anuncia la foto faci clic sobre la que desitja

Francesc Tort

Aquest és el website del Dr. Francesc Tort, rector de Santa Maria del Mar a Barcelona i actualment a Sant Pau del Camp.

Aquí trobaràs informació de tot tipus d'esdeveniments i continguts sobre Santa Maria del Mar, diferents temes sobre Història Eclesiàstica i tot tipus de material del seu autor, des de la seva a Vilanova (1962) fins al moment actual.

Pots utilitzar el següent botó per contactar amb Francesc Tort.

Cerca els continguts

  • Buscador
    Cerca en aquesta web amb el sistema Google.
  • Índex OnomàsticLlistat de personatges com , , o .
  • Índex de MatèriesLlistat alfabètic de temes, incloent tot sobre i el seu i molts d'altres, com .
  • Rememorant... Altres temes a recordar, en aquest nou apartat del bloc
  • There is also English content on this website. You can find it here.

Multimèdia

  • ÀudioArxius d'àudio amb moments importants, misses, homil·lies i concerts, a més d'altres.
  • VideoMisses i concerts a , així com


  • Tots el videos en Youtube:

Textos d'avui

Bloc
Pots consultar tot tipus de documentació actual de Francesc Tort, així com les seves homil·lies, en el seu

Homil·lies
A més, tens un llistat d'homil·lies i altres documents d'interès en aquesta web, en permanent actual·lització.


Pot consultar tot el llistat fent clic en el botó d'aquí sota. Si vol veure un índex amb les homil·lies predicades per Francesc Tort en funerals i aniversaris importants, així com llegir algunes d'aquestes homil·lies, pot fer clic en aquest altre enllaç. Algunes entrades destacades en aquest apartat: funeral de Anna Massuet, biografia i funeral de Gato Pérez - Informació i funeral de David Fernández Miró, net de Joan Miró




Altres temes destacats en la web poden ser Dret Canònic de 1983, abans i després; la Creu de Santa Maria del Mar o La Mercè.

Altres temes d'Interès




Per qualsevol aclariment o comentari, pot contactar amb Francesc Tort aquí