Procediment per forçar la jubilació de Francesc Tort

Document detallat explicatiu del procediment mafiós que intenta forçar la jubilació de Mn. Francesc Tort, adjuntant totes les cartes, documents, comunicacions i explicacions relatives al procés que s'han realitzat als últims temps.


Documento detallado explicativo sobre el procedimiento mafioso que intenta forzar la jubilación de Mn. Francesc Tort, incluyendo todas las cartas, documentos, comunicaciones y explicaciones relativas a tal proceso que se han realizado en los últimos meses.

Puede abrirlo al completo haciendo clic en este mismo enlace:

Documento completo del procedimiento

Para mayor comodidad, también puede acceder a cada parte del documento independientemente a través del siguiente índice. Debe tener Adobe Reader instalado en su navegador para poder visualizar los enlaces. Haga clic en el documento en concreto que desea leer:


Carta a Mn. Sergi Gordo (Secretari General i Canceller, Arquebisbat de Barcelona) , 2/10/2015

Carta de la Secretaria General de l’Arquebisbat de Barcelona, 18/06/2015
Carta de Mn. Sergi Gordo, 7/09/2015
Carta a E.R. Mons. Lluís Martínez Sistachs (Cardenal Arquebisbe de Barcelona), 1/06/2015
Sol·licitud d’anulació del decret demanada per Francesc Tort, 5/10/2015
Carta al Tribunal Eclesiàstic, 7/11/2015
Resposta del Tribunal Eclesiàstic de Barcelona, 9/11/2015
Sol·licitud a la Congregació pel Clergat, Santa Seu, 30/01/2016
Carta a la Congregació pel Clergat, 16/04/2016
Resposta de Joël Mercier (Arquebisbe tit. De Rota, Secretari de la Congregació pel Clergat), 16/05/2016
Carta a Joël Mercier, 2/06/2016
Comentari personal de Francesc Tort al respecte dels esdeveniments fins aquí descrits
Carta de Joan Josep Omella (Arquebisbe de Barcelona), 17/10/2016
Nomenament d’Adscrit a la parroquia de la Mare de Déu de la Mercè, 19/09/2016
Carta de Joan Martínez Porcell (Rector de la Basílica de la Mercè), 21/11/2016
Carta a Joan Josep Omella, 22/10/2016
Carta a Joël Mercier, 17/11/2016
Carta a Joël Mercier, 18/11/2016
Correu a Sr. Nunci Mons. Renzo Fratini, 26/11/2016
Carta de Joan Martínez Porcell, 21/11/2016
Carta a S.E. Cardenal Beniamino Stella, 11/12/2016
Carta de Joël Mercier, 1/12/2016
Resposta a Joël Mercier
Audiència del Sr. Arquebisbe Mons. Juan José Omella, 9/02/2017
Comentaris personals de Francesc Tort al respecte del procedimient
Traducció a l'anglès d'aquests comentaris
Les conseqüències del procediment: informació i videos de les misses a la Mercè (complement dels que es veuen a continuació)

De la manera que expliquen els documents anteriors, en concret segons explica aquest document, ha quedat establert que "pot celebrar tot sol els dissabtes a les sis de la tarda a la capella del descens de la Basílica". Com a testimoni, es poden veure aquests videos del dia 26/08/2017:També es pot veure un fragment de la missa del dia 02/09/2017:I aquest del dia 09/09/2017:Es poden veure molts més vídeos d'aquest tipus en aquest apartat.

En virtut del nomenament, conferit per Mons. Joan Omella Omella, Cardenal Arquebisbe de Barcelona, d'Adscrit a la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè, i de les limitacions imposades per l`actual rector Mn. Joan Martínez Porcell, consensuades amb el mateix Sr. Arquebisbe, de poguer celebrar missa cada dissabte a les sis de la tarda sols amb acòlit. Cada dissabte ho fem.
Just quant s`obre el temple a les 18h. entrem, el temple està buit. Pugem a celebrar la missa, es tanca la porta de l`escala. Quant hem acabat la celebració, en la Basílica solen haver-hi dues o tres persones. A les 19 hores un sacerdot mexicà, resident amb el rector, durant el curs de Litúrgia en la Facultat, per informes contrastats, normalment solen assistir a aquesta Eucaristia de torn unes 12 persones. El 24 de setembre, festa de la solemnitat de la patrona de Barcelona la Mara de Déu de la Mercè, vigília i dia, el temple es converteix amb lo que havia sigut abans: Un Santuari de Barcelona.
Donat que alguns antics feligresos meus de les diverses parròquies que he regentat ni que vulguin no poden assistir a la meva missa, per aquesta raó procuro que al menys per vídeo la puguin seguir. Com s'ha dit, en aquest apartat hi ha molts vídeos relacionats.Més conseqüències d'aquest procediment:
Mn. Joan Cabot Barbany, nomenant rector de la Mare de Déu de Lourdes l'any 2001 i que, per ocupar ell Sant Pau del Camp, procurà treure'm a mi, en els pocs mesos que dura el flamant nomenament d'Administrador de Sant Pau del Camp, a data del 07/09/2017 va deixar de celebrar 17 vegades, una de les quals per traslladar-se al Marroc amb, al menys, un himan...

Cal tenir clar que un servidor, Mn. Tort, teòricament rector, encara, de Sant Pau del Camp (miri's sinó aquest Procediment Mafiós de la Web) assisteix cada diumenge a la missa de 12 i veu que alguns dels que el supleixen tenen més edat que la meva ??? (El 7-09-2017 m'entero de que en els seus tràfecs considera a veure si canvia o no l`horari de les misses...

Aquest era el llistat de les seves suplències actualitzat a febrer de 2018:

CELEBRANTS SUBSTITUTS

Des del novembre de 2016 al febrer de 2018

-El P. Samuel, un dels Sacerdots negres de Kènia. (1 vegada).

-Mn. Orpella va celebrar 2 o 3 vegades en el mes d’octubre. (Aquests de Kènia no els tinc apuntats perquè no se’ls va donar res personalment).

-Mn. Ricart (3 vegades).

-Mn. Catà (1 vegada).

-P. Domingo, Mercedari (2 vegades).

-P. Enric, Dominic (1 vegada).

-P. Xavier, Dominic (1 vegada).

-Mn. Nel·lo (3 vegades), en una de les quals va batejar, dins de la Missa).

-P. Tuñí, Jesuïta (2 vegades).

-Durant part de l’octubre i el mes de novembre, Mn. Orpella i Mn. Adam

-16 de desembre: P. Xavier (Dominic)

-24 de desembre: P. Xavier (Dominic)

-20 de gener de 2018: P. Xavier (Dominic)

-28 de gener: P. Xavier (Dominic)

-11 de febrer: P. Jaume (SchP), Rector de la Parròquia del Carme.

-12 de febrer: P. Jaume (SchP), Vicari de la Parròquia del Carme.


Es poden veure més informacions i llistats més actualitzats de les seves suplències en l'apartat de Sant Pau del Camp.

Relacionat amb els personatges i fets d'aquest procediment, es pot llegir també aquesta informació sobre unes polèmiques paraules de Mn. Martínez Porcell sobre La Mercè, fent clic en aquest enllaç.