Presa de posessió a Santa Maria del Mar i altres temes relacionats amb Canyelles

En aquest apartat pots trobar aquest continguts:

Presa de possessió a Santa Maria del Mar, fotos
Actuació dels Disbauxos de Canyelles
Actuació del Drac de Canyelles
Teresa Pedro Bertran (2015) i Gabriel Tardà Barrio (1943-2011), homil·lies de Francesc Tort
Fotos de Canyelles, comunions, Boy Scouts catòlics i altres
Jaume Brichfeus, felicitació del pintor i altres
Pessebre vivent
Presentació del llibre Vitralls de Santa Maria del Mar


Presa de posessió del Dr. Francesc Tort a Santa Maria del MarActuació del grup Els Disbauxus de Canyelles
Actuació del drac i diables de Canyelles


Bona part de l`Historia recent de Canyelles es pot trobar en la vida i activitats del Matrimoni Teresa Pedro Bertran (2015) i Gabriel Tardà Barrio (1943-2011). Les homilies que va predicar Mn. Francesc Tort en llurs defuncions ho recorden...

Gabriel Tardà Barrio.
Canyelles 3- 10- 2011

El nostre molt estimat amic Gabriel Tardà Barrio va néixer el 1943 a Cornellà. Als 24 anys, el 1967, va contraure matrimoni amb Teresa Pedro Bertran, que ompliria plenament la seva vida; cerimònia realitzada en l`emblemàtica Cripta Gaudí del Parc Güell. El Gabriel ens va deixar el dia 11 d`abril d`aquest any 2011.

En el seu funeral, aquest temple de Santa Magdalena de Canyelles resultà petit per soplujar el gran nombre de familiars i amics, d`ací i d`allí, que s hi van congregar per donar l`últim adéu al Gabriel.

Gabriel, una personalitat irrepetible, el seu llegat serà llargament recordat: La seva estimada esposa Teresa Pedro Bertran, de la nombrosa, estimada e important família Bertran de Canyelles, llurs fills Maria Teresa, Mònica, Jordi, gendres Jordi i Javier, nets, junt amb els molts amics, conservarem i conservaran el seu record.

Si be el matrimoni Tardà-Pedro passaren els primers importants anys de la seva vida a Cornellà regentant, junts, un important taller de reparació i reconstrucció de cotches antics, en moment oportú la família retornà a les arrels dels Bertran de Canyelles, on va continuar una nova, activa e il·lusionada època de la vida de la parella: Comunió d`interessos, d`idees, d`accions sens fi.

Canyelles gaudeix actualment de l`obra, quasi arquitectònica, del Gabriel, la Pedrera, també de l`activitat, reconeguda en aquestes contrades, de Restauració, tant en el seu primer emplaçament, com en l`actual, que el Gabriel i família edificaren amb afany i il·lusió.

Fou en l`últim restaurant, La Pedrera, a on, desprès de celebrar els 92 anys de la Casilda Bertran Coll, mara de la Teresa, li repetí un episodi greu que pensaria, ell i tots, seria superat, com en altres ocasions, però no... El Gabriel, amb els seus 64 anys d`edat, va fer molt mes de lo que solem fer el comú dels mortals en tots els aspectes de la vida.

Setze anys, de 1969 a 1985, foren els que vareg passar a Santa Magdalena de Canyelles entre vosaltres.

Començant, la meva tasca aquí, en edat jova, si per una banda m`acompanyà l`il·lusió i forces, per l`altra em pogué faltar, potser, certs graus d`experiència i encert.

(Passava a ser rector sense el pas previ de vicari, d`on sols ho havia sigut, durant dos mesos, de la parròquia de Prats del Llucanes i després a Vilanova, durant e període de la composició i defensa de la meva Tesis Doctoral, vareg ser Capella del monestir de la Divina Providència, en temps i confiança de la abadessa Mara Engracia em vareg cuidar i aconseguir el reconeixement oficial del Col·legi de Primera Ensenyantse havent-ne devingut el primer Director Tècnic. En aquest període amb l`encàrrec de Mn. Jaume Coll, rector de la Geltrú, vareg començar les bases de lo que seria la parròquia de Santa Eulàlia de les Roquetes a on cada diumenge hi anava amb les alumnes grans de les Providències... Hi començarem a dir missa, a fer-hi batejos, administrar la Primera Comunió en les dependencies del Col·legi Nacional...Amb diàleg amb família propietària de terrenys varem àdhuc preparar un camp de futbol i es varen començar a jugar partits i relacionar-se amb altres equips...).

La Parròquia de Canyelles, en aquelles coordenades, continuava sient el centre històric de quasi tota activitat en el poble: Pessebre Vivent, Boy Escuts, Futbol, Colònies, Excursions, Drac i Ball de diables, la primera carrossa per la Cavalcada dels Reis, activitats varies en el Cau de Canyelles etc. etc.

Moltes coses, promoguérem, amb l`ajuda de tots, amb èxit: Teulada, presbiteri, paviment del temple, cementiri, cau... Consell Pastoral, Consell d`Economia, Catecisme, Cine Parroquial etc. etc.

En les coordenades del meu rectorat aquí, com havia sigut fins llavora’ns, els rectors suplien, moltes tasques pròpies dels posteriors ajuntaments.

Fou, especialment, en l`ultima etapa del meu rectorat aquí, en la que, la col·laboració de la família Tardà-Pedro, abans també sempre viva, resultà més definitòria. No puc menys, dons, que recordar, i valorar, l`època de la seva acció cultural i social a Canyelles.

Es en aquest context en el que la família Tardà organitzarà, amb esforç, l`anada, amb el Drac i Vall de Diables, a la meva pressa de possessió com a rector de Santa Maria del Mar, basílica que continuaria regint durant dotze anys...

Foren els mateixos Boy Escuts de Canyelles, situats en el presbiteri, com tenien aquí per costum, els que animaren la celebració amb els cants populars que solien emprar aquí.

Crec recordar que fou la mateixa Mònica la que dirigí els cants i qui, al final de la celebració, m`oferí, en nom dels Boy Escuts, un valuós gerro de ceràmica fina amb aquesta inscripció: “Boy-Scouts Catòlics de Canyelles a ... 1985”. Gerro que guardo, entre altres records, en el meu oratori a Barcelona.

A Santa Maria del Mar, aquell 25 de maig de 1985, es veieren moltes cares, de petits i grans, vinguts de Canyelles. Recordo que el Raül em digué a dins del temple: “Mn. haurà de portar brujula per no perdre’s...”.

Continuaren desprès venint cada any un grup de matrimonis de Canyelles, especialment en la Solemnitat de l`Assumpció de Maria al Cel, el 15 d`agost, Festa Major de Santa Maria del Mar, en quin sol s`espargia, seguint una tradició que s`havia interromput, l`espígol que vosaltres collíeu de les muntanyes de Canyelles.

Passaren els anys, i les fidelitats mútues entre un servidor i la família Tardà-Pedro continuaren sempre vives. Si be havia jo tingut abans el goig de participar en el Baptisme de Gabriel, administrat per el Cardenal Jubany, a Canyelles, tingué jo, també, l`alt honor, de actuar en els casaments de la Maria Teresa i de la Mònica i d`altres episodis dels que en guardo un record agraït.

El temps passa, hom voldria ser amic, sense excepció, de tots els que vareg poguer tractar en els setze anys del meu pas aquí. Ara, també, el meu desig i oració es per la completa curació de la Teresa, de la felicitat d`ella, dels seus fills i demés família. Res farà mai, i amb això acabo, oblidar el record de Gabriel. En sufragi de la seva ànima que anem ara a oferir aquesta Eucaristia: “que al Cel sia”.

Mn. Francesc Tort Mitjans, que fou rector de Canyelles


TERESA PEDRO BERTRAN
Canyelles 27-01-2015

"Jo moro, però la meva estima no mort, us estimaré al Cel, com us he estimat a la terra". Davant d`aquesta afirmació, podíem ja no dir res més. "Us estimaré com us he estimat a la terra".

Aquesta emblemàtica frase que la Teresa va escollir per el recordatori en la mort del seu estimat espòs Gabriel Tardà Barrios el 30 d`abril de 2011, atribuïda a Sant Agustí, no la digué ni l`escollí, en aquest cas, Sant Agustí, sinó la nostra estimada Teresa. Si be en principi aquesta afirmació es relacionà amb el Gabriel, la Teresa s`hi trobà i s` hi troba identificada i per això la va escollir...

"Us estimaré al cel com us he estimat a la terra" ens digué també quant el 11 d`octubre de l`any passat 2014 la seva fortalesa emblemàtica es va rendir...

Afirmació de fe en el Cel, en la vida futura, en l`existència continuada, eterna, en el Paradís.

Afirmació que troba llur autoritzada confirmació amb el dogma de la Comunió dels Sants. De la veritat dels basos comunicants que es donen entre els cristians de la terra i els del cel.

Sols a partir d`aquest dogma fonamental de la nostra fe hom pot dir, afirmar, descansar amb l`esmentada confessió: "Jo moro però la meva estima no mort, us estimaré al cel, com us he estimat a la terra"

Atrevir-se parlar de la Teresa es quasi com obrir una inabastable enciclopèdia. Es quasi impossible seguir fil per randa la fecunditat de la seva vida: Com a filla de la Casilda i del Lluís, com esposa del Gabriel, com a mara de la Teresa, la Mònica i el Gabriel i de la relació, encens, amb el Jordi, el Javi i la Patri i amb tota la seva família Bertran i Tardà.

Jo tinc molt que agrair a la Teresa i no sols dels anys en que un servidor, en temps diferents del present, tant des de un punt de vista polític com religiós, vareg mantenir amb ella i família una profunda relació apostòlica i social.

La comunicació no va acabar quant un servidor l`any 1985 era nomenat per el Cardenal Jubany, rector de Santa Maria del Mar de Barcelona.

El dit nomenament vingué poc després de que l`estimat i venerat Cardenal Jubany, havia batejat solemnement, al Gabriel en aquest mateix temple parroquial de Santa Magdalena que avui ens congrega... Amb la festa que, desprès, s`organitzà, amb companyia del mateix Arquebisbe de Barcelona, en el Castell de Canyelles, aquí al costat... Un moment emblemàtic, del que molts en fóreu testimonis...

En aquest últims anys, sobre tot en els de la seva malaltia, no sols continuarem la mútua relació amb diferents visites a la seva llar o a la meva d`aquí a Canyelles, sinó també a través de mes de 15 correus electrònics que ens uniren en expressions i sentiments d`afecte.

Un d`aquests correus més transcendents, fou quant s`il·lusionava amb la relació i parella del Gabriel i Patri. Somiava amb goig i esperança el dia de poguer-los acompanyar a l`alta, alegrar-se i fer festa amb el matrimoni del Gabriel i la Patri.

"Us estimaré al cel com us he estimat a la terra", gaudiré en el cel del vostra matrimoni, Gabriel i Patri, jo hi serè... us diu també ara...

Jo pensava: ¿De què serveix parlar de les actituds, qualitats, fets dels sers estimats que ja no ens poden sentir amb el cos, que ells no en podem gaudir, diguem-ne? ¿Quin valor y utilitat te parlar dels que ens varen deixar?

Em va venir quasi desiguida la resposta: Parlar, ara i avui, de la Teresa pot servir per analitzar les diverses circumstancies de la seva vida.

Els records dels sers estimats sols valen, crec, al marge de la Comunió Dogmàtica amb ells de que parlàvem, quant no sols ens serveixen per entendre la seva vida, sinó també per imitar-la, recordar les seves frases, els adagis vinguts de lluny, concreció o reflexa de la filosofia popular, de la ciència de la vida.

Tindreu feina, els joves, per endinsar-nos en l`inabastable personalitat i vivències de la Teresa Pedro Bertan.

Avui no sols preguem per ella sinó, sobre tot, demanem la seva intercessió, trobar-nos, experimentar la Comunió amb ella, la seva presencia espiritual.

Mn. Francesc Tort ex rector de Santa Magdalena de CanyellesMés sobre Canyelles:Missa de primera comunió el 05/06/1983, a la parròquia de Santa Maria Magdalena de Canyelles, amb els boy scouts catòlics i grup coral "Els Disbauxos"

Primera comunió Mia i casament de Genaro i Victòria (1973)
Confirmacions a Canyelles, maig del 1982
Canyelles, 1960. Felicitació a Mn. Tort del famós pintor vilanoví Jaume Brichfeus.

El famós pintor Jaume Brichfeus amb la seva dona Montserrat, a la comunió de la seva filla Núria en Viladellops

Rel·lacionat: 24 / 12 / 1984 - Pessebre vivent a Canyelles

 Rel·lacionat: Francesc Tort a Sant Miquel d'Olèrdola, fent clic en aquest enllaç

Rel·lacionat: 18 / 06 / 1985 -
Presentació del llibre Vitralls de Santa Maria del Mar, de l'Institut d'Estudis Catalans