Fulls Parroquials de Santa Maria del Mar


Fulls parroquials de Santa Maria del Mar en temps del rectoral de Mn. Francesc Tort.
El primer escrit de quasi tots els números del Full és original del P. Lluís Antoni Sobrerroca S.J. com també els apartats Un Llibre al Mes, Apostolat de l`Oració, Campanya contra la Fam. Reflexions Quaresmals i alguns altres, tots de gran interés.

Índex onomàstic

Abellan, Antoni - 1, 2, 3
Arteaga, Aleix - 1
Basagoda, Joan - 1, 2
Boera, Mª Dolors - 1
Boff, Leonard - 1
Borrull, Joanita - 1
Cabré, Bernat - 1, 2 , 3
Calpe, Josep Mª - 1
Càmara, Helder - 1, 2
Cano, Rafael - 1, 2
Caparrós, Josep - 1
Carrera, Joan - 1
Castellón Borrull, Francesc - 1, 2, 3
Cortés, Pablo - 1
Cota, Emili - 1
Cowley, Neil - 1, 2, 3, 4
Dalmau, Bernadí - 1
Farre, Pere - 1
Ferrer Pi, Antoni - 1
Ferrer, Joaquim - 1
Franco, Maria Victòria - 1, 2, 3
Gili, Gustavo - 1
Girona, Enriqueta - 1
Gispert, Enric - 1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9
Güell, Maria - 1
Guitian, Miquel - 1
Iniesta, Mons - 1, 2
Jubany, Narcís - 1, 2, 3, 4, 5, 6
Maragall, Pasqual - 1, 2, 3
Martini, Carlo Maria - 1
Mompou, Frederic - 1
Nonell, Rosita - 1, 2
Nubiola, Ana - 1, 2
Nubiola, Ramon - 1
Nuluart, Jaume - 1
Nuluart, Victòria - 1, 2, 3
Ortigosa, P. Mª - 1
Permanyer, Lluís - 1
Piqué, Jordi - 1, 2, 3, 4, 5, 6
Planas, Jaume - 1
Ribes, Xavier - 1, 2
Roca, Àngel - 1
Salaverria, Fèlix - 1
Salvado, Pilar - 1
Sobrerroca, P. - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Soler, Carles - 1
Torra, Xavier - 1, 2, 3, 4, 5
Urdeix, Josep - 1
Uriach, Joan - 1, 2, 3
Vergé, Dolors - 1
Vergés, Martí - 1
Valdivieso, Manuel - 1
Vicens, Josep - 1
Vilamajó, Lluís - 1


Fulls ordenats cronològicament

1985:

1. Octubre. Salutació del nou rector. Nova programació de l`acció pastoral global de la Parròquia.

2. Novembre. La comunió dels Sants. Multitudinària conferència de Helmer Càmara. Llar d'Ancians de Santa Maria del Mar. Restauració de l'orgue.

3. Desembre. Advent. Antoni Abellan Nart inicia la formació de la Escolania. Enric Gispert nomenat Mestre de Capella. Missa “Pro Populo”.

4. Nadal. Felicitació Nadalenca. Cant de la Sibil·la per Xavier Torra i la Capella de Música. Missa del Gall. Joan Basagoda Nonell. Cap d`Any

1986:

5. Gener. Pau i reconciliació. Centre Parroquial. Grup d`Amistat. “La Comunió a la ma...”

6. Febrer. La penitència Quaresmal. Llar d`Ancians Prudenci Miralles.

7. Març. Quaresma. Els Ministres de la Sagrada Comunió. Estat de Comptes de 1985. Averies al rellotge del campana. Horaris de les celebracions. Fidels destacats per llur col·laboració entre ells Victòria Nuluart.

Ext.: Setmana Santa. Horaris de les Celebracions i participants.

8. Abril. Pasqua. Historia d`alguns feligresos: Antoni Abellán, Rafel Cano, Felix Salaverria. Un llibre al mes de Dom. Helder Càmara. Confraria de Sant Magí. Enric Gispert Mestre de Capella.

9. Maig. Primeres Comunions. Celebració d`actes no litúrgics a S.M.del Mar. Visites Organitzades. Excursió a Sant Jeroni de la Murta. El Sagrament de l`Unció. Agenda.

10. Juny. Corpus. “Arribar tard a missa...”. La música litúrgica a Santa Maria del Mar. Agenda.

11. Juliol - Agost. Vacances. Pastoral dels Malats e Impedits. Als Cinquanta anys en que S.M. del M. Fou incendiada. Creació del Patronat de Santa Maria del Mar: Llista de Patrons. Lamentable estat de l`obra general de S.M. del Mar i projectes de reconstrucció. Visita al Conseller de Cultura Joaquim Ferrer. Festa Major, retorn al seu dia litúrgic i canònic. L`Escolania peregrina a Lurdes.

Ext.: Confirmació. Preparació per la Confirmació, Temari, P. Sobrerroca S.J. Teologia del Sagrament.

12. Setembre. Visquem l'Eucaristia. Agenda. Festa Major: Capella de Música, Escolania, Enric Gispert i Antoni Abellán. Agenda.

13. Octubre. El Sagrament de la Confirmació. Pastoral dels Malats i Matrimonial. Consell Pastoral, i els seus membres. Un Llibre al mes, de Bernadí Dalmau. Agenda.

14. Novembre. Estimar la Parròquia. Acord de la Cambra de C. I. I N. De Barna: Ofrena del Orgue Positiu. Bisbe de Ponce-Puerto Rico. Un Llibre... Leonard Boff. Agenda.

15. Desembre. Els Laics. Un llibre al mes... Ramón Nubiola S.J. Advent. Agenda.

16. Nadal. Felicitació Nadalenca. Focs d`artifici danyen l`estructura d`un vitrall. Càrites Parroquial. Agenda. Musica de Nadal. Visita Pastoral als Malats e Impedits.


1987:

17. Gener. Fer-nos presents. El Misteri d`Elx. Vida Creixent.

18. Febrer. El món de la fam. El Misteri d`Elx. Restauració Capella S. Estat de Comptes 1986.

19. Març. Quaresma. Confirmacions Nomenament de Neil Cowley d`organista. Restauració C.S., Donatius. Agenda. Residencia Prudenci Miralles.

20. Abril. Sacerdot. Santa Maria del M. En la Premsa. Programa de Setmana Santa. ¿Qué passa amb la Vetlla Pasqual?. Noces de Plata de Sacerdoci del Rector de Santa M. Del M. Concert de l`Orfeó Català. Agenda.

21. Maig. Ser cristià. Normalització de la Llengua Catalana. La Marginació. Religió a les Escoles de EGB. Agenda. Orgue Positiu. Donatius C. S.

Ext. Confirmació. Confirmació, Llista dels Confirmants. El Sagrament de la Confirmació.

22. Juny. Plenitud. ..Consell Presbiteral: P. Sobrerroca. Crónica de la Confirmació administrada per el Cardenal Jubany. Agenda.

23. Juliol-Agost. Maria. .. Festa Major de S.M. del M. Acord per la Restauració. Mn. Tort conciliari de Santa Marta. Esplai Itaca. R. Prudenci Miralles. Primeres Comunions. Capella, donatius. Agenda.

24. Setembre. A Jesús per Maria. L`Estiu a S. M. Petit Retaule de Maria Assumpta. Agenda.

25. Ooctubre. Els laics. Catequesis, Escolania, Esplai. Agenda. Funeral de Federic Mompou. Agenda.

26. Novembre. Maria en la nostra vida. Escolania de S.M. Agenda.

27. Desembre. Temps d'esperança. Si creus en l`Esperança, Germà... Agenda.

28. Nadal. Felicitació Nadalenca. Felicitació del Sr. Rector. Concurs de Pessebre Cant de la Sibil.la Culte de Nadal al Reis

1988:

29. Gener. Com apropar-nos a Maria. Inici de les Obres de Restauració de S.M.del M. Signatura del Conveni. Agenda.

30. Febrer. Cal Ajudar el tercer món. Restauració de S.M. del M. El Barça i S.M.del Mar. Concurs de Pessebres. Campanya contra la Fam. Comptes de 1987. Mons. Iniesta.

31. Març. Quaresma i Reflexions de Mn. Iniesta. Un llibre al Mes de Carlo Maria Martini. Mons. Iniesta, Conferencies. Santa Eulàlia i S.M.del Mar per el Dr. Bassagoda Nonell. Restauració de les cinc campanes de S.M.M. Donació de Rosita Nonell. Agenda.

Ext. Setmana Santa. Horari de les Celebracions. El Camí que feu Jesús.

32. Abril. Pasqua amb Maria. La Mare de Déu en la vida quotidiana, pastoral del Cardenal Jubany. Campanes, donatius. Agenda.

33. Maig. Parla'm de Déu. Testimonis. Campanes-Donatius. Agenda.

34. Juny-Juliol. Només Déu... Rebre els immigra’ns com a germans. Un llibre al mes de Josep Urdeix. Capella de Música i Enric Gispert. Campanes-donatius. Escolania, colònies d`Estiu. Agenda. Full Parroquial.

35. Juliol-Agost. Maria Assumpta al Cel. Les cinc campanes de S.M. del Mar, estudi de Bernat Cabré. Musica i Teatre Religiós per la Festa de l`Assumpció. Arxiu de S.M. del M. Colònies d`Estiu. Campanes, donatius, la Confraria de Santa Marta dona 225.000 Pts. Agenda.

36. Setembre. Els infants del barri. Festes del Barri de la Ribera. Campanes. Colònies de l`Escolania i del Esplai Itaca: Sra. Dolors Vergé Vda. Monsó P. Sobrerroca, Maria Victòria Franco etc. Agenda. Diada Nacional de Catalunya.

37. Octubre. El repte de la nostra solidaritat. Anada a Mèxic de Joanita Borrull. Casa de Colònies per S.M. del M. Activitats Parroquials i llurs servidors: Bernat Cabré, Enric Gispert, Mª V. Franco, R. Cano, Josep Mª Calpe, Jaume Planas, Pilar Salvadó, Neil Cowley (entre d`altres). Agenda.

38. Novembre. Germanor. Catalunya 1000 anys. Agenda, horaris, activitats etc.

39. Desembre. Agermanament. Carta dels Missioners del Verbo Divino al Dr. Francesc Tort Mitjans, rector de Santa Maria del Mar, sobre el membre de la Congregació Francesc Castellón Borrul i l`Agermanament iniciat. Pessebres Megafonia a la Capella del S. Agenda.

40. Desembre. Nadal a Santa Maria del Mar. Especial de Nadal 1988. Felicitació del rector Dr. Tort a la feligresia. Musica de Nadal, Cant de la Sibil·la per Xavier Torra. Celebracions Nadalenques. Programa del Culte. Despeses socials de S.M. del Mar de 1988: 2.000.000 pts.

1989:

41. Gener. Camins d'unitat. Ministeri de Lector. Agenda. Horaris. Pastoral del Matrimoni.

42. Febrer. La Restauració de Santa Maria del Mar. Finalització de la Primera Fase de la Reconstrucció de SMM. Quaresma-Pasqua, P. Sobrerroca S.J.. Campanya contra la Fam. Residencia Prudenci Miralles. Estat de Comptes de 1988. Agenda. Horaris.

43. Març.

Ext. Setmana Santa. El camí que féu Jesús. Horari de les Celebracions. En la música hi participen: Enric Gispert, Bernat Cabré, Lluís Vilamajó, Neil Cowley.

44. Abril. Joventut. Bateig i matrimoni en Japonés. Agenda. Horaris.

45. Maig. Necessitem l'esperit. Setmana per la Gent Gran: P. Sobrerroca S.J. Primeres Comunions. Santa Unció. Confirmacions. Peregrinatge de l`Escolania a Lurdes. Agenda.

Ext. Evangelització.

46. Juny-Juliol. Església que viu entre les cases del seus fills. Confirmacions. Santuari del Miracle. Estada a Lurdes. Colònies d`Estiu. Agenda. Primer Congrés Internacional de Formació d`Adults de Catalunya. Llavors... vindrà la Pau.

47. Juliol-Agost. Assumpció de Maria. Solemnitat de l`Assumpció, Festa Major de SMM. Actuació de la Capella de Música. Escola de Música: Jordi Piqué. Agenda. L`Escolania a Lurdes amb Jordi Piqué.


48. Setembre. Parròquia. Diada Nacional de Catalunya, celebra i predica Mn. Tort. Crònica de l`anada a Lurdes. Festes del Barri, Missa, Difunts del Barri.

49. Octubre. Els infants. Consell Pastoral: Programa d`activitats pastorals. L`Escolania sota el patronatge de Sant Josep Oriol. Esplai Itaca. Agenda.

50. Novembre. El compromís apostòlic de la parròquia. Agermanament de SMM amb la Missió de Sierra Juarez de Mèxic en recordança del missioner P. Francesc Castellón Borrull. Celebració a SMM de dos centenaris: Col·legi de Ganduxer i Guarderia del Nen Jesús del C/ Montcada: celebrant el Cardenal Narcís Jubany. Joia de ser Capellà, C.P. de Mons. Jubany. Els primers cinquanta números del Full Parroquial de SMM. Nova Creació de la Confraria del Bacallà. L`Escolania de Jordi Piqué en el Periódico. Memòria de Jaume Nuluart, germà de Victòria Nualart puntal de SMM. Agenda.

Extra de Nadal. Nadal a Santa Maria del Mar. Felicitació de Mn. Tort, rector, a la Feligresia. Cant de la Sibil·la: Xavier Torra. Missa del Gall Solemne Missa Major. Escolania actua dirigida per Jordi Piqué. Activitats dels Infants durant el Nadal. Associació d`Amics de l`Escolania. Agenda. Pastoral dels Malalts i impedits: Victòria Nualart.

1990:

51. Gener. Amb la col·laboració de tots. Preguem tot reflexionant. Qüestionem-nos P. Sobrerroca. Associació d`amics de l`Escolania: Antoni Abellan, Mª Dolors Boera Vda. Pàmies, Rosa Blanqué Villalonga, Mª Dolors Bergé Vda. Monzó, Bernat Cabré i Cercors, Gustavo Gili Esteve, Enriqueta Girona, Anna Nubiola de Gispert, Jordi Piqué i Collado, Lluís Antoni Sobrerroca S.J. Joan Uriach Marsal... Agermanament de SMM amb les missions del P. Francesc a Mèxic. L`Escolania actua a TV2 amb Jordi Piqué. Caixa de Catalunya subvenciona a l`Escolania amb 250.000 pts. Col·lectes varies. Gremi de Vaquers de Barcelona. Noces d`Or de l`Acadèmia Alvarez. Horaris varis.

52. Febrer. Aneu també vosaltres a la vinya. Comptes de 1989. Moviment Parroquial de 1989: 91 Baptismes; 51 Confirmacions; 65 Primeres Comunions; 325 Matrimonis Canònics. Campanya contra la Fam. La Residencia Prudenci Miralles compleix deu anys. Agenda, Horaris, Comunicats etc.

53. Març. La dignitat dels fidels laics. Escolania. Acta Martyrum. Conveni de la Restauració de l`orgue originari dels Trinitaris de Vic, de la Generalitat, el BancHispano Americano i SMM. Agenda. Horaris i comunicats.

54. Abril. Benvingut el qui ve en nom del Senyor. Criteris d`Eclesialitat: P. Sobrerroca. Setmana Santa: Horaris de les Celebracions. Agenda.

55. Maig. Fruits de la Communió Eclesial. Patronat de SMM. Comunicació del Sr. Rector durant la Vetlla Pasqual: Jordi Piqué ingressa de monjo a Montserrat, Miquel Guitian Posada ingressa. Nota del Sr. Rector sobre els inconvenients, evitables, de la ventada del dia de Pasqua 15 d`abril. L`Escolania actua. Agenda, Comunicacions

56. Juny-Juliol. Una Nova Evangelització. Apostolat de l`Oració, profundes reflexions del P. Sobrerroca. Agenda. Colònies de l`Esplai P. Itaca.

57. Juliol-Agost. Assumpció de Maria. Es treuen les herbes de la façana principal de SMM. Urbanització de la Plaça de Santa Maria. Relleu a la direcció de l`Escolania: Xavier Ribes i Salvia. Colònies de l`Escolania a Santillana del Mar. Colònies del Esplai Itaca. Festa Major de SMM, Petit Retaule de Maria Assumpta. Agenda. Comunicats.

58. Septembre. La vida es... de Teresa de Calcuta. Catequesis i Escolania: Inscripcions curs 1990-91. Agenda. Avisos. L`Univers.

59. Octubre. L'Evangeli en el món. Domund. Agenda. Convocatòries.

60. Novembre. Pregar amb el diari a la mà. Agenda. Avisos. Horaris.

61. Desembre. Una ullada sobre el món. Advent. Agenda. Comunicats.

62. Nadal 1990. L`Esperit del Pessebre Signe del Nostre Temps, homilia predicada per el Dr. Tort, rector de SMM, el diumenge de Crist Rei 25-11-1990. Historia del Cant de la Sibil·la per Enric Gispert. Capella de Música, Xavier Torra etc. Missa del Gall. Solemne Missa Major . Escola de Música de SMM: Agraïments a Xavier Ribes, director, Aleix Arteaga professor de Piano, Pablo Cortés, professor de Violí. Pere Farre i Josep Vicens professors de solfeig. Teieres de la Façana: s`encenen de nou. El Nadal i els Infants. Horaris, Convocatòries etc.

1991:

63. Gener-Febrer. Enric Gispert. Mort del Mestre de Capella de SMM Llic. Enric Gispert i Fabrés, el 27 de desembre de 1990. El Cardenal Jubany va a donar, personalment, el condol a la seva esposa Anna Nubiola Vda. Gispert en l`habitatge on morí i restava de cos present el difunt. Lo obra de Gispert a SMM. Visita i concert de l`Escolania a la Residencia Prudenci Miralles el dia de Reis. Agenda. Capella de Música i Manuel Valdivieso. Agermanament de SMM. Amb les Missions del P. Francesc a Mèxic. Carta del P. Mª Ortigosa SVD al rector de SMM i a tota la Comunitat Parroquial.

64. Març. La guerra que fa oblidar les guerres. Guerra al Golf Pèrsic. Santa Maria del Mar, Catedral de la Ribera, obra escrita per el rector de SMM. Dr. Francesc Tort i publicada per la Fundació Uriach, amb carta de presentació del Dr. Joan Uriach Marsal, publicada per separat amb Català, Castellà, Angles, Alemany i Japonès. Setmana Santa i Pasqua: Horari de Celebracions. Agenda. Avisos, Comunicats, Col·lectes etc.
Setmana Santa

65. Abril. Ser Cristià a
vui. V Centenari del Naixement de Sant Ignasi de Loiola i 450 aniversari de la Fundació de la Companyia de Jesús. Intima Relació de S. Ignasi amb SMM (Cuidà de l`organització el P. Puig qui entregà al Rector de SMM una medalla commemorativa). Acta de Presentació pública del llibre de Mn. Tort sobre Santa Maria del Mar amb presencia de diverses personalitats polítiques i socials i amb gran nombre de Feligresos: Dr. Joan Uriach Marsal, Excm. Sr. Pasqual Maragall alcalde de Barcelona, del periodista Lluís Permanyer, del Exm. Sr. Antoni Ferrer Pi, padrí de primera missa de M n. Tort. També la mara, germana, Sra. Franco, Anuncia. Concert de l`Escolania etc. Un Llibre al Mes: Santa Maria del Mar, Catedral de la Ribera. Concert de la coral Puig-reig. Agenda i varis diversos.

66. Maig. Missionar avui. Normes que regeixen a SMM en relació a Bateig, Primeres Comunions i Matrimonis. Un Llibre al Mes: “Quant ens fem grans”, del propi P. Sobrerroca i recensió a càrrec del rector de SMM. Agenda.

67. Juny-Juliol. A Maria Victòria Franco. Sobre el Baptisme d`infants no feligresos. Colònies de l`Escolania i del Esplai Itaca. Agenda. Horaris. Concert del Orfeó Laudate.

68. Juliol-Agost. El lleure. Centra Social Ribera-Parròquia. Festa Major del Casc Antic. Revista Ciutat Vella. Colònies de l`Escolania. Escola de Música de SMM. Festa Major: Assumpció de Maria: Actes i participants. Espígol espargit per tot el temple (collit per sis matrimonis de Canyelles (El Garraf). Agenda.

69. Setembre. Promulgacio profètica. Grups del Catecisme Parroquial. Esplai Itaca. Ordenació episcopal de Joan Carrera Planas i de Carles Soler Perdigó. Festa Major de la Ribera. Homenatge a Enric Gispert. Missa en sufragi dels difunts del Barri el diumenge 8 de setembre a les 13h. Agenda. Varis.

70. octubre. El llenguatge dels símbols. Catecisme, Esplai Itaca. Obre d`habilitació del Pis cedit per la Sta. Rosita Nonell, de Canvis Vells. Matrimoni Acollidor. Lectors a les misses. Agenda. Varis.

71-72. Un advent creixent. SMM es noticia Vitrall Commemoratiu dels Jocs Olímpics. Missa en sufragi de Mozart. Inauguració dels nous locals per l`Esplai Itaca. Agenda. Primer aniversari de la mort del Mestre de Capella Enric Gispert. Agenda.

Extra-Desembre. Nadal. Felicitació del Sr. Rector. Nadal a SMM: Cant de la Sibil·la. Missa del Gall presidida per el Cardenal Jubany invitat per el Sr. Rector de SMM: Programa Musical. Solemne Missa Major de les 13h. Teieres,

1992:

73. Gener. El difícil camí vers la unitat. Centre Social: Billar, futbolí, pim-pom, televisió, vídeo etc. Inauguració oficial de les activitats de l`Esplai Parroquial Itaca. Agenda. Convocatòries, avisos, horaris.

74. Febrer. El diàleg musulmà-cristià. Pressupost per la restauració del rellotge monumental de la Basílica i del seu sistema de tocs de les hores i els quarts: Total instal·lació rellotge electrònic 613.200 Pts. 12e Aniversari de la Residència D`Ancians Prudenci Miralles. Catequesis de Confirmació. Cost de la rehabilitació del pis de la Sra. Rosita Nonell : 3.507.902. Moviment Parroquial de 1991: Baptismes. Matrimonis 290. Rellotge del Campanar de SMM i el Dr. Martí Vergés. Agenda. Horari de Misses etc.

75. Març. Pregar. La quaresma es un temps... El nou rellotge i Maria Güell i Bassas, Emili Cota i Josep Caparrós. Agenda. Visita al Cardenal Jubany el dimecres dia 19 de febrer. Catecisme, Residencia, Col·lecta etc.

76. Abril. Pasqua. Inauguració del Nou Rellotge: Per l`alcalde de Barcelona Pasqual Maragall. VI Aniversari de la Mort de Francesc Castellón i Borrull Setmana Santa i Pasqua: Horari de les Celebracions. Agenda i varis.

77. Maig. Atletisme cristià. Ressó de la Inauguració del Nou Rellotge: Escrit de Pasqual Maragall en el Llibre d`Honor de la Basílica. Catecisme Parroquial. Setmana de l`Escolania. Agenda Confirmacions el 28 de maig.

78. Juny-Juliol. Citius Altius Fortius. Setmana de l`Esplai Parroquial Itaca. Colònies d`Estiu. Agenda Noces d`or sacerdotals de Mn. Àngel Roca 1942-1992.

79. Juliol-Agost. Abraham. Colònies del Esplai i de l`Escolania. Festa Major de SMM: L`Assumpció de Maria: Capella de Música, Petit Retaule, Escolania, Xavier Torra, Neil Cowley... Espígol de les muntanyes de Canyelles (El Garraf). Agenda.

80. Setembre. Els Jocs Paralímpics. Festa Major del Barri de la Ribera: Programa. Diumenge 20 la missa major presidida per la junta d`Entitats de la Ribera i oferta per els difunts del Barri. Inscripcions a l`Esplai, Escolania i Catecisme. Agenda.

81. Octubre. I començà a Galilea l'esperit missioner. Consell Pastoral i relleu del P. Sobrerroca de director del Full Parroquial. Catecisme Parroquial al C/ Bonaire, 5 pral. 2ª. Escolania, Eschola Cantorum, Esplai, Centre Social. Agenda. Grup Bíblic.

El P. Sobrerroca continua com a estimat vicari de Santa Maria del Mar però deixa la direcció del Full Parroquial en el marc de la Conspiració contra el rector de SMM que s`havia iniciat quant Mn. Traserra, promotor principal, havia donat el vist i plau a la noticia que donà La Vanguardia : “La Generalitat pide el relevo del Párroco de Santa Maria del Mar” el dijous dia 22 de novembre de 1990. La reacció de feligresos, confraries, entitats etc. expliquen el que la remoció no pogué realitzar-se com pretenia Traserra que portat de la seva sempre perversa intenció i malèvol us del Dret Canònic volgué captar-se la complicitat del P. Sobrerroca.