Francesc Armanyà: Introducció a la biografia i altres

En aquest apartat pot trobar els següents continguts:

Títol i boix de Salvador Masana

Presentació de la obra del Dr. Antoni Ferrer Pi
Esbós sobre la filosofia de la Història del Dr. Francesc Tort, introducció a la tesis doctoral sobre Francesc Armanyà

A més, hi ha aquests altres continguts relacionats:

Segon Centenari de la mort de Francesc Armanyà
Article sobre Armanyà pel "Diccionario de Historia Eclesiástica de España"
Resum de la biografia d'Armanyà, extret de l'article de Francesc Tort pel "Diccionario de Historia Eclesiástica" (en anglès).
Recensions i documents sobre Armanyà al Rectorologi

Presentación de la biografía de Frai Francisco Armanyà Font a cargo del alcalde de Vilanova i la Geltrú y vicepresidente de la Diputación de Barcelona, Dr. Antoni Ferrer Pí, son de destacar sus reflexiones sobre la Ilustración

 Breu esbós sobre la filosofia de la Història del Dr. Francesc Tort (a l'edat de vint-i-cinc anys) com introducció a la tesis doctoral sobre Francesc Armanyà Font

 


Per més informació sobre Francesc Armanyà, pot fer clic en aquests enllaços a altres apartats de la web:

Altres continguts sobre Armanyà i Font, Francesc

Recensions i documents sobre Armanyà al Rectorologi