Altres dades i recull fotogràfic de Sta. Maria del Mar en el rectorat de Francesc Tort

Informació i documents sobre Santa Maria del Mar:
Documentació sobre Santa Maria del Mar en el rectorat de Mn. Tort (horaris, Capella de Música)
Els gotjos de Santa Maria

Visites a Santa Maria del Mar:
Informació i imatges del Cardenal Jubany a Santa Maria del Mar
La confraria d'Hostalers i Taverners a Santa Maria del Mar

El patrimoni de Santa Maria del Mar:
El tresor de Santa Maria del Mar i altres

Les trones de Santa Maria del Mar

Restauració de les campanes i altres obres amb el patrimoni històric de Santa Maria del Mar (amb el problema de les ànfores)
El vitrall dels Jocs Olímpics

Celebracions a Santa Maria del Mar:
Funerals a Santa Maria del Mar
Bateijos a Santa Maria del Mar
Casaments a Santa Maria del Mar
Les actuacions de la Nova Escolania
El Cant de la Sibil·la
Petit Retaule de Maria Assumpta

La Vetlla Pascual
Setmana Santa a Santa Maria del MarDiferents dades i fotografies sobre el Sr. Cardenal Narcís Jubany.

Funeral del gran compositor i intèrpret el Sr. Frederic Mompou. Celebra el Sr. Cardenal Narcís Jubany, arquebisbe titular de Barcelona, el 27 d`octubre de 1987.
Consultar les cartes del Cardenal Narcís Jubany

El Cardenal Jubany i la viuda de Mompou Sra. Carme Barco, se saluden cordialment a la sacristia.

El mateix dia del funeral del Sr. Frederic Mompou, 27-19-1987, el rector de Santa Maria del Mar, Mn. Francesc Tort, ensenyà al Cardenal Jubany com havia quedat la restauració integral,de dalt a baix, de la Capella del Santissim. La Capella desde 1960 estava sense ser utilitzada com a tal d`acord amb la decició consensuada del seu enderrocament a fi de deixar visible l`absis de la Basílica que mai s`havia acabat, dons en el lloc de la actual Capella, construida a mitjans del s. XIX,amb diners povinents de la Desamortitzacio, ho dic aixins en el sentit de que fou sufragada per alguns que s`havien fet, legalment, amb algunes propietats desamortitzades, en aquest mateix espai hi havia la rectoria amb diseny en consonancia amb la porta del passeig del Born.En sustitució de la Capelle es va construir la magnífica cripta...(Sobre aquesta decisió del Ajuntament de Barcelona podeu consultar :Florensa Ferrer, Adolfo.El Barrio de la Ribera y su Ordenación.Tiraje aparte de los números 32 y 33 de la revista "Barcelona" correspondientes a los meses de agosto y septiembre de 1957).

Els feligresos trovaven faltar la Capella antigua dons era incòmoda baixar a la Cripta, per lo que la decisió del rector de rehabilitar-la va ser molt celebrada. Hom creia, en aquell moment,donat l`elevat cost econòmic previst, que potser mai s`enderrocaria.Potser en el 2007 es podria pensar d`altra manera.A l`hora de rehabilitar l`espai segons les directrius llitúrgiques del concili Vaticà II, persones inflyents, com el P. Sobrerroca S J., eren de l`opinió de baixar l`altà de pedra, treure la barana etc. Mn. Tort va creure que aixó trencaria l`estética arquitectònica originaria, i va optar per ampliar el prebiteri ( amb una amplia tarima de fusta que fou acuradament coberta amb moqueta d`alta qualitat -rentable- que al ser tacada al caure molta cera sobra, el dijous sant de 2000, fou sostituida per l`actual -2007- d`infima qualitat i defectuosa colocasió) Sobra la dita tarima es va situà un magnific altar de fusta,que ja era propietat de la parròquia, amb el retaula de la Circumciíó de Jesús.També vaig desoir l`insistència d`algú de tapar les pintures de l`absis, uns angels, l`autór dels quals encara vivia i cada any venia a veure la seva obra. S´instal.là megafonia inalàmbrica i a fi de que no es veiessin els fils dels altaveus es va foradar un mur de més d`un metre amb broca; es col.locà un confesionari al fons de la Capella, orgue etc.

La Capella del Santissim es procurà resultés ser un lloc silenciós, acullidor,amb estufa encesa durant l`ivern i ventilador a l`istiu.Cada dia el rector estava una mitja hora en el confesionari etc. etc.Aixó va ser fins 1997.En la Capella es situà, naturalment, el Monument el Dijous Sant. L`altà on s`hi celebra l`Eucaristia, mai va ser retirat o tret del seu lloc.L`ofrena de llànties es situà a l`exterior de la Capella per evitar que els fums danyessin la costosa restauració que es va fer de tot el recinte. Per aquest motiu les portes de vidre, que hi vareig situà a l`entrada ,es procurava que estiguessin sempre tencades també per evitar l`entrada de pols.La manca d`aquestes accions i no controlar amb frequencia els desaigües de la Capella han originat el seu deteriorament progresiu visible en el moment en que escric aquest comentari el 5 -04-2007.

Centenari de la guardaria Bressol del Nen Jesús 1889-1989El Cardenal Narcís Jubany presideix la Vetlla Pascual de 1994El Cardenal Narcís Jubany, ja arquebisbe emèrit de Barcelona, va acceptar l`invitació del rector Mn. Tort, per celebrar la missa del Gall en el Nadalde 199l, ell acceptà de gust també per donar soport al rector en la segona embestida contra ell.

La familia Uriach amb el seu cap el Dr. Joan Uriach Marsal, del Patronat de Santa Maria del Mar, y promotor de l`obra de Mn. Francesc Tort, Santa Maria del Mar, Catedral de la Rivera,financiada per la Fundació Uriach, en català, castellà, angles, alemany i japonés, assisteixen a la missa del Gall desde el presbiteri

Processó al presbiteri. Amb el sibiler Xavier Torra.

Al principi de la celebració del Nadal durant el Cant de la Sibil.la. El Cardenal Jubany està en la seu de finals del s. XIX. Poden observar-se, també, les estovalles de l`altà major obra de la Sra. Pepita de Salàs en les que hi traballà vuit hores diaris durant vuit mesos.

Cant de la Sibil.la per Xavier Torra amb la Capella de Música . Cal tenir en comta que fou el Cardenal Jubany qui, a proposta del rector, va anomenar al musicolec Enric Jispert Mestre de Capella de Santa Maria del Mar amb document formal. Al Sr. Enric Gispert li va fer una gran il.lusió aquest nomenament.

Un moment de la celebració del Nadal de 1991 amb el temple abarrotat de fidels. S`ha de tenir en compte que acabada la Sibil.la la gent es quedava a la celebració de la missa del Gall per l`alt nivell global de la celebració.Ni que no es veigi molt es pot observar el terra de la basílica en el que sh`hi havia espargit grant quantitat d´espigol, collit per els pagesos de Canyelles. Vuit enormes garbes d`espigol collits a l`istiu eren repartits la meitat per la festa major del 15 d`agost i l`altre per el Nadal, la seva flaira se sentia ja desde fora del temple.

Final de la missa del Gall, veneració del infant Jesús. La Capella de Música està cantant nadales etc. El Dr. Jubany quedà tant complagut de la celebració, que, amb carta a Anna de Gispert diu "la missa del gall va ser merevallossa, mai havia vist res igual" Podeu llegir aquesta carta autógrafa del Cardenal Marcís Jubany clicant en l`index del principi d`aquesta Web, Narcís Jubany, el número "3".

L`ultima entrada del Cardenal Narcís Jubany a Santa Maria del Mar com a arquebisbe titular, en la pressa de posessió del seu succesor qui per la televisió va comentar que el Dr. Jubany havia sigut un bisbe "atipic", així ho va dir.
Va ser un bisbe "atipic" perque va estimar i defensar als seus sacerdots, va estimar a la gent, en elli hi havia com una corassa natural en contra de qualsevol adulació, la detectava al moment, la frenava i la rebutjava. Amb aquest bisbe "atipic" l`estratègia de l' adulació no tenia cap fruit. Per aixó i per tot el Dr. Jubany va ser un bisbe estimat i serà recordat com una persona gran i senzilla a la vegada.


Documentació rel·lacionada amb els horaris a Santa Maria del Mar

Documentació sobre la Capella de Música

La restauració de les campanes

Per raons que no s`expliquen, pastoralment parlant, desde 1997 es deixà d`accionar les campanes , incloint el toc de l`Angelus,abandonant el manteniment dels motors i de la subjecció dels batalls.

El Pare Francesc de Sales Castellón Borrul a Cizur Menor (a 6 km de Pamplona), preparant-se per ser missioner del Verb Diví, amb les senyores Maria Victòria Franco i Anunciación Pelacho. Francesc, fill predilecte del barri de la Ribera i de la parròquia de Santa Maria del Mar, sent missioner a Mèxic va morir d'accident de cotxe l'any 1986 i les seves cendres foren inhumades a Santa Maria del Mar en una missa solemne de funeral celebrada pel rector de Santa Maria del Mar en presència dels seus pares, Joana i Francesc, i germanes.

El problema de les àmfores

Prospeccions arqueològiques no contemplades en el conveni ni en el projecte arquitectònic de 1987.Com es prou evident al extreure del seu lloc o llit en les cavitats de les voltes s`en malmeteren o trencaren moltes.Encara que les prospeccions no eren contemplades en el Conveni ni en el Projecta del Dr. Bassegoda, es feren "motu propio" per el departament d`Arqueologia de la Generalitat amb el permís directa de Mn. Martí Bonet sense comunicar-ho de cap manera a la parròquia i els seus consells, Patronat, Junta d`Obra etc. Cal tenir en compta que quant arrel d`haver-se després una pedra durant la missa de l`Agrupació Mutua del Comerç i l`Industria que se celebrava el 7-V-1990 al pujar, jo, Mn. Tort, acabada la missa a la taulada a on es continuaven les prospeccions en les que, com en les anteriors, es malmetien moltes ànfores, es digué que al obligar, jo, que es paressin les prospeccions, es va malmetre una ànfora.

D`acord amb Traserra, Martí Bonet, etc., s`em va obrir a mi un expedient judicial o denuncia de que havia malmés el patrimoni.El pleit va seguir el seu curs. S`em va recomenar com a advocat defensor el Sr. G. sense sapiguer, jo, que el seu pare era, llavorens, l`advocat del Bisbat i que, de fet, era el que potava el pleit amb dialec constant amb Traserra. El pleit oficialment, de conformitat amb el Bisbat, el possà el departament de la Presidència de la Generalitat i es va fer una instrucció política. Es va consensuar o acceptar desde el bisbat la proposta fiscal o sentencia de que fos condemnat a sis mesos de presó i una multa de 800.000 pts. Quant tot estava preperat per el judici, en el fons dirigit a que, una vegada feta pública la sentencia consensuada, aquesta fos causa "soficient" per remour´em de Santa Maria del Mar, que era lo que buscava el "bisbat", jo vareig reaccionar canviant d`advocat. Va acceptar la defensa el Dr. J. C. i fou en aquest context en el que Traserra va actuar com a promotor de una certa denuncia contra mi, rebuda amb els braços oberts per aconseguir el fi vers el qual el primer, segon i aquest tercer asalt anaven dirigits.

Si be la calumnia es demostrà com a tal i es va arxivar el cas, el pleit de les ànfores continuà i finalment no hi va haver-hi altre remei que admetre la proposta del fiscal abans dita. De fet, però, els mitjans ja no s`en feren ressó perque el fi ja s'havia aconseguit, treure'm de Santa Maria del Mar conculcant tot dret.

Per més informació vegeu el "Breu resum" en l`index de materies.

La Confraria de Santa Marta d'Hostalers i Taverners

Celebració de la festa patronal de la Confraria de Santa Marta d´Hostalers i Taverners en el seu altar canònic erigit a Santa Maria del Mar. La Honorable Sra. Marta Ferrusola, Prohom en cap i segon prohom, consiliari i rector de Santa Maria del Mar.Celebració d’un matrimoni.

La Sra. Maria Victoria Franco Clavel , delegada parroquial de Càrites i cofundadora de la Residencia d’Ancians,
rep l’homenatge de la parròquia al complir els 80 anys.

El Tresor de Santa Maria del Mar i altres imatges relacionades

La Junta d’Obra de Santa Maria del Mar va recollir i guardar en caixes el tresor de la Basílica de Santa Maria del Mar el 1936. La major part dels objectes a la Llotja. Així ho va rebre el rector Francesc Tort i així ho va transmetre.

Suport o base de la custòdia de tres cares. Observi's els àngels de plata amb els seus incensaris .
Les trones

En la preparació dels Jocs Olímpics de Barcelona es decidí actuar en els fonaments del Palau Nacional de Montjuic en quin sotanos es guardaven gran quantitat de mobles corals i varis procedents de diverses esglésies de Barcelona, entre ells la Junta d`Obra de Santa Maria del Mar obtenia permís per guardar-hi les trones barroques de la reforma general de 1770. (Consistí en desplaçar el cor del mig de la basílica al darrera de l`altar major que se situà on hi havia el cor, amb disseny barroc...).
La secretaria del dit magatzem es posà en contacta amb les parròquies que tenien objectes classificats guardats allí.

Mi vaig personar el 6 d`agost de 1990 i amb diàleg cordial de la Sta. Secretaria no sols es decidí retornar a Santa Maria del Mar les dues trones, sinó que havent jo donat una mirada a la quantitat de mobles, sense origen conegut, vaig demanar i es va concedir en qualitat de dipòsit, un magnífic cadiram de cor algunes del s. XVII, i altres varis mobles magnífics com la cadira que es començar a utilitzar com a “seu” situada darrera mateix del altar major.
El cadiram de cor es situà al darrera del altar major sense cap dels altres objectes, cadires, piano que hom hi pot trobar ara com a conseqüència d`haver-se llogat els locals...

Les trones varen ser situades en un local propietat de la parròquia en la plaça Montcada on varen ser guardades fins que a partir de 1999 varen ser tretes sense que ningú en sàpiga a on s`han posat

El local en qüestió, ara llogat a una gelateria, no te la prohibició de llogar-se o de vendre’s com el tenen els locals de la cessió de la Rra. Rosita Nonell i Sarret en quina escriptura de cessió a Santa Maria del Mar en la persona del rector Francesc Tort el 2-2-1988, queda escripturat que ni els poden vendre ni llogar ni els 400 m2 del carrer Banys Vells nº 1, ni el local del carrer Banys Nous nº 8.
La intenció de la Sta. Rosita Nonell al decidir es fes la donació, quan ella moris, fou que s’hi ubiqués una Residencia D´Ancians per persones del Barri i Parròquia.

Celebracions a Santa Maria del MarEncenent els llums de foc antics mitjevals, a Santa Maria del mar. 1988-1989

Missa del Gall, processó d'entrada. 1990.


El Cant de la Silbil·la

Cant de la Sibil·la a càrrec del sibil·ler, el contratenor Xavier Torra. Actua la capella de música, l'Escolania i l'Escola Cantorum.


Nadal del 1992, Cant de la Silbil·la.Actua el contratenor Xavier Torra i la Capella de Música de Santa Maria del Mar

Missa del Gall. La família Uriach des del presbiteri

La nova escolania

El Sr. Antoni Abellán ,que formà part de l`Escolania en temps de Mn. Muset, fill de pare compositor,dirigeix la primera fase de la nova Escolania.Toca l`orgue el mestre de Capella Enric Gispert.


Uns dels primers escolans junt a la pica del s. XIV. Al darrera la Sra. Franco, la Joana i el Sr. Coma.

L'Escolania i l'Escola Cantorum durant la Misa del 10 del 6 del 1990

Escolania i Escola Cantòrum

Actuació de l'Escolania, entre els petits destaca el ja reconegut tenor Javier Hernández

L'Escolania a Lourdes

Peregrinació a Lourdes. Juny de 1989. L'escolania és acompanyada pel seu màxim director dels temps moderns Jordi Piqué, sota quina direcció l'Escolania arribà al punt més alt.

Acompanyants de l'Escolania a Lourdes. Monsenyor Dalmau, bisbe auxiliar de Barcelona, casualment trobant-se a Lourdes, presidí la fotografia
L'escolania actua a la Generalitat en el dinar de Sant Jordi de 1992.

Primera comunió del Mario i l'AlfonsResidència d'ancians Prudenci Miralles. Visita de l'Escolania per Nadal.

Petit Retaule de Maria Assumpta

Petit Retaule de Maria Assumpta el primer any en que es representà el 15-VIII-1988.Al presviteri destaca, a més de la pila baptismal, les estovalles de l`altar que feu la Sra. Pepita de Salàs traballades durant vuit mesos seguits, una auténtica joia junt amb altres treballs seus fets per l`altar major, per l`altar de la cripta etc. i que són recollits en catàlegs d'obres mestres.

Petit Retaule de Maria Assumpta representat per la Capella de Música dirigida per Enric Gispert, en la festa major de la basílica del 15-VIII-1990.
En aquesta celebració i foren invitats els membrs del Patronat de Santa Maria del Mar alguns de quins membres poden descobrir-se en les diverses fotografies com es ara el Sr. Pere Acarín, El Sr. Bonavia etc.


El Vitrall dels Jocs Olímpics


Magnífic vitral de l'artista Josep Fernández Castrillo

Vitrall commemoratiu dels Jocs Olímpics, obra de Josep Fernández Castrillo. És un dels vitralls de Santa Maria del mar més fotografiats, juntament amb la rosanaRel·lacionat: 18 / 06 / 1985 - Presentació del llibre Vitralls de Santa Maria del Mar, de l'Institut d'Estudis Catalans


 

Funerals a Santa Maria del Mar

Capella del Santísim. La mare del rector de cos present el Gener del 2003. Veure les fotos del funeral


Els bateijos a Santa Maria del Mar

Eucaristia, un dia del temsps Pascual

Bateig, 6 de Gener de 1990

Bateig, 15 del 4 de 1990

Bateig del 10-07-1987

Bateig en la pila baptismal del s. XIV situada, des de l985,
en el presbiteri. Una autèntica joia.


Casaments a Santa Maria del Mar amb l'Escolania
La Vetlla Pascual
Vetlla Pascual, processor d`entrada. Escolania dirigida per Jordi Piquer que, després, dirigiria amb éxit extraordinari l`Escolania de Montserrat. Durant el seu guiatge l`Escolania de Santa Maria del Mar arrivà a màximes cotes de perfecció.l

Vetlla Pascual

Vetlla Pascual


A continuació, vetlla pascual de 1990

Setmana Santa a Santa Maria del Mar

Diumenge de Rams.


A continuació, Setmana Santa de 1992:Goigs de Santa Maria del Mar, publicats en la Diada Patronal del 1989, essent rector Francesc Tort, mestre de capella Enric Gispert i director de l'Escolania Jordi Piqué. Autor: Jaume Planas i Pahissa (1986)

Nous gotjos de Santa Maria del Mar, cantats habitualment en les celebracions.

Pergamí de feligresos de la parròquia de Santa Maria del Mar dedicat al seu rector