Conspiració: breu resum


Entre les cartes de l'arxiu escollim la de Anna Nubiola de Gispert, coneixedora de ben a prop de l'acció pastoral i social del rector Francesc Tort 

Breu resum de la conculcació de tot dret