Sant Pau del Camp - Informació i Història


Índex
(per tornar a l'índex general de Sant Pau del Camp, faci clic aquí)

Sant Pau del Camp, informació i història:
Informació i història de Sant Pau del Camp, per Josep Maria Alentà
Llibre de Fundacions de Sant Pau del Camp
9è centenari de Sant Pau del Camp
Notícies històriques de Sant Pau del Camp, per Josefina Mutgé
La història de Sant Pau del Camp en video
Altres documents històrics:
-Sant Pau al 1969
-Postals antigues de Sant Pau del Camp
-L'abastiment de blat a Barcelona en temps d'Alfons El Benigne, per Josefina Mutgé
Altres informacions específiques:
Més informació sobre el Monestir de Sant Pau del Camp
El claustre de Sant Pau del Camp
La Sala Abat Safont
Goigs de Sant Pau
Pax, l'Apòstol Sant Pau

Història de Sant Pau del Camp

La Història de Sant Pau del Camp. 900 anys.

Llibre de Fundacions de Sant Pau del Camp.
Mn. Francesc Tort Mitjans, rector des de 2008.

Notícies històriques del monestir de Sant Pau del Camp
, per Josefina Mutgé i Vives:
Un altre document històric de Sant Pau del Camp. St. Pau al 1969:Més documents històrics. Postals antigues del Claustre i Sala Capitular, transformada en Capella del Santissim, Sant Pau del Camp.

 

L'abastiment de blat a Barcelona en temps d'Alfons El Benigne, per Josefina Mutgé

La Història de Sant Pau del Camp, en video.


Videos de TV3 filmats a Sant Pau del Camp:

Més informació sobre el Monestir de Sant Pau del Camp:

Més sobre Sant Pau del Camp: El jardí lateral , visió de la Sala dita del Abat Safon i del Famos Claustre del Monestir de Sant Pau del Camp tot tal com un servidor, com a rector de Sant Pau del Camp, vaig anar ordenant i reformant a partir de 2008:


La Sala Abat Safont abans de 2014Els Goigs de Sant Pau: Número 61, Gener de 1929; S.Paule Ora Pro Nobis; Goigs del Gloriós Sant Pau; Música de Josep Sentís (mestre de capella) pels goigs, tal i com es canten a Sant Pau del CampPax- L`Apòstol Sant Pau, 1924