Sant Pau del Camp - Sant Galdarich


Índex
(per tornar a l'índex general de Sant Pau del Camp, faci clic aquí)


Sant Galdarich:
Documents de la Confraria de Sant Pau i Sant Galdarich:
-Erecció de la Confraria
-Estatus de la Confraria
-Mn. Tort, consiliari
-Altres
Relíquia de Sant Galdarich, amb els documents d'autenticitat i cartes relacionades
La imatge desapareguda del Sant
Festa de Sant Galdaric a Sant Pau del Camp de 2008 a 2019
Text de la Dra. Josefina Mutjé sobre Sant Galdarich
Goigs


 


Confraria de Sant Pau i Sant Galdarich

Documents:Erecció de la confraria

Estatus de la confraria

Mn. Francesc Tort, consiliari
Reliquia de Sant Galdaric amb el document d'autenticitat a nom del rector de Sant Pau del Camp. Reliquia del cuerpo de Sant Galdaric extraída del sepulcro y cuerpo del mismo, sito actualmente en la Catedral de Perpinyà.

Relíquia de Sant Galdarich

LlaurdóCard. CasañasTambé relacionat amb Sant Galdaric, patró de la pagesia catalana, aquesta imatge del Sant que actualment també ha desparegut:

 

          Festa de Sant Galdaric a Sant Pau del Camp de 2008 a 2019

 

                     Sant Galdaric, Pagès (16-10-2011)

Honorable Sr. Agustí Esteve i Orozco de Najar, President del Patronat de Sant Galdaric, Patró dels Pagesos Catalans. Distingits membres de tant Il·lustre Patronat. Feligresos i fidels habituals en les congregacions del diumenge aquí a Sant Pau del  Camp.

 Padres, padrinos, (bolibianos) primos y demás familia de Pablo Marcelo Alvarez Guzman, que habiendo nacido en Barcelona, el 16 de octubre de 2007, hoy hace cuatro años, fué bautizado, por un servidor, aquí, el 22 de noviembre de 2009 y falleció, ahogado en la piscina de Can Dragó, el trece de julio de este año 2011.

Estimats tots:Al escaure’s engany la festa de Sant Galdaric en la dominica 29 durant l`any, l`obediència litúrgica ens recomana, comentar, si mes no, algun fragment de l`Escriptura d`aquest diumenge, lligant-lo amb el context singular de la nostra festa i celebració de les virtuts de Sant Galdaric i llur patronatge sobre els Pagesos Catalans.

Ens ha semblat be glossar la carta de sant Pau als cristians de Tessalònica, el fragment en el que Pau gaudeix de la fe dels Tessaloni-se’ns: “Com la vostra fe treballa per propagar-se, la vostra caritat no es cansa de fer el be i la nostra esperança en Jesucrist, el nostre Senyor, aguanta les adversitats”.

Ben  mirat aquest goig de sant Pau, si per una banda es doctrina i programa cristià aplicable a tot cristià, ho es també, particularment en el context d`aquesta solemnitat, nostra, d`avui, dedicada al record de Sant Galdaric i l`invocació de llur intercessió.

“La vostra fe treballa per propagar-se”: També el Patronat, sense fer cap retret als aconteixements de l`Historia, que ens han portat a on som,  continua treballant perquè el record, la devoció i l`intercessió de Sant Galdaric sobre els pagesos  catalans, no sols no disminueixi sinó que es propagui més i mes.

“La vostra caritat no es cansa de fer el be”: Aquesta caritat cristiana, que demanem per intercessió de sant Galdaric, no s`ha de cansar de fer el be en el nostre medi ja sigui agrícola, ja ciutadà.

 Fer el be sovint es camí costerut.  El pagès no es pot cansar ni es cansa, de fer el be: lleuran, abonant, podant, collint, distribuint, guanyant-se  la vida i alimentar als altres.

“La vostra esperança, en Jesucrist, nostre Senyor, aguanta las adversitats”: Aquest comentari de Pau mira en primer lloc a la vida ordinària de tot cristià perquè, com diu l`Escriptura, “la vida de l`home sobre la terra es una milícia”, una lluita.

 Referint-nos, ara, als pagesos, com ja hem insinuat abans, tots sabem que llur treball es costerut, difícil.

Les meves arrels maternes també son pageses. Els meus avis visqueren, des de el néixer al morir, con llurs pares, treballant la terra a Olesa de Bones Valls. Vinyes,blat, criant unes poques cabres, alguns conills i aviram per l`us d`una família de 9 fills. 

No sols això, durant unes setmanes vareg ser vicari de Prats de Llucanes. Cada diumenge confessava als infants i quina sorpresa i estranyesa no va ser, per mi, quant quasi tots ells s`acusaven “haver trapinat el camp”. Mai ho havia sentit...

Conec també el mon agrari, i en terres difícils, al haver sigut rector, durant 16 anys, d`un poble, llavora’ns, de pagès, el de Canyelles.

Sabem, en general, dons, prou be, que la pagesia, el treball agrícola, demana  esforç  des de la sortida del sol asta que es pont, i no sempre rendeix el fruit esperat. Plagues, pedregades, sèquies, malmeten, sovint, les collites. El pagès, com sempre s`ha dit, quant tanca la porta, deixa els camps fora.

 Aleshores, i ara, els pagesos cristians demanen l`auxili del Senyor, bona collita. Però no sempre es així. En poc temps, devegades, perden el treball de tot l`any, i          d` anys anteriors. Calgué, abans, i ara, acceptar les adversitats,  la Voluntat de Déu i llur Providència.

Acabem aquesta nostra reflexió avui, recordant com, pesi les adversitats de l`Historia, la devoció a Sant Galdaric es manté.

Només cal entrar a Internet i veurem com, son moltes les poblacions rurals, que, en tal dia com avui, fan festa i realitzen fires i activitats relacionades amb l`activitat agrària.

Les relíquies de sant Galdaric reposaren durant deu anys, per adversitats i perills polítics, en aquest  reial Monestir i Escola Benedictins de Sant Pau del Camp,  des de 1654 a 1665. Si be retornaren al monestir de Sant Martí del Canigó, en la Catalunya Nord,  aquí, a Sant Pau del Camp, llur record s`ha mantingut àdhuc, després, quant sigué parròquia.

A mes dels coneixements passats, hi ha, també, avui un altre fet a favor del record del Patró de la Pagesia Catalana, com es el fet de que el Sr. Cardenal-Arquebisbe de  Barcelona  hagi aprovat l`erecció de la Confraria de Sant Pau i de Sant Galdaric.

Sí,  per l`iniciativa popular, sobre tot de feligreses tant destacades com  la Dra. Josefina Mutge i altres membres del Consell Pastoral, i feligresos s`ha promogut, també amb el suport del Honorable Sr. Agustí Esteve,  president del Patronat, la Confraria de Sant Pau i de Sant Galdaric .

Estaríem satisfets si fossin molts els membres del Patronat que volguessin formar part d`aquesta Confraria, que el pròxim 7 de novembre farà la primera reunió solemne, aquí mateix. En ella s`elegiran, democràticament, tant el President com els demés membres de la Junta de Govern de la dita, flamant, Confraria.

Tots els que tingueu a be formar part de la Confraria de Sant Pau i Sant Galdaric, ara, els escolans, us oferiran, una butlleta d`inscripció. Una vegada omplenada se us citarà oficialment per la  dita convocatòria fundacional.

                                  
                                    Sant Galdaric, Pagès 16-10-2019

“Així com la sarment sinó està en el cep, no pot donar fruit, tampoc vosaltres no podeu donar fruit sinó esteu en mi” digué Jesús tal com ens ho recorda avui en aquesta diada de Sant Galdaric, l`Evangeli de Joan que hem proclamat. 

Aquesta afirmació de Jesús podem llegir-la en la primera intenció de Jesús al pronunciar-la i en la adequació o aplicació al context d`aquesta diada.

El sentit originari i propi de la paràbola de Jesús ja sabem que es refereix a que el cristià, sarment, deu viure sempre unit per la fe i les bones obres al Cep que es Crist.

Mirada, l`afirmació de Jesús, “el sarment, sinó està en el cep, no pot donar fruit”, en sentit acomodatici, això es,  des de el segon punt de vista, podem comentar y deduir que en l`historia de tot poble o de tota nació, que allò que ha creat, que ha germinat el cep, cal que continuï unit a ell, quant es separa segueix un procés natural d`oblit, de mort.

Més o menys això ho podríem aplicar al sant i patronatge que avui ens ocupa i  celebrem. Que sant Galdaric vingué a invocar-se com a protector de la pagesia catalana ho confirma be l`Historia. Que amb el temps, per circumstancies diverses, que part poble fidel anà invocant com a patró dels pagesos a Sant Isidre, també es un fet històric.

No podem, ni cal que nosaltres, ara, mirem el passat d`aquesta evolució, més o menys programada, fent cap retret a ningú. Els fets històric sols poden interpretar-se en llurs coordenades de temps i d`espai, que en certa manera, llur interpretació, ens superen.

Una doctrina i experiència hi ha ben certa, que si es vol matar la vida d`un poble, de una ciutat o vila, lo primer que cal fer, i sovint es fa, es oblidar-se de les festes i tradicions mil·lenàries e inventar-ne de noves sense cap arrelament  possible.

Fixem-nos be com tota festa, tota celebració permanent, a través dels temps, ja sigui a nivell familiar o de pobles, tenen llur origen en l`amor familiar i social i en la religió.

 Hom constata com s`estan creant noves festes de barri alienes als seus orígens i per lo tant per anys que passin resten, i restaran sempre,  festes forçades i polítiques. Sense els mòbils  humans de l`historia, del amor i del fet religiós, que han arrelat i arrelen fàcilment en el cor  del poble, tot es, en la pràctica, intentar fer viure un sarment tallat del cep.

Aquestes modificacions d`ingeriria social poden mantenir-se, amb experiència, des de el poder, que mai pot tocar el cor,  en les grans ciutats, no en els pobles que la festa major real no es l`inventada per els polítics de torn, sinó per l`historia religiosa del poble,en relació al  seu patró o la seva patrona.

 

 

Fixem-nos com, en relació a Sant Galdaric, només cal que obrim Internet i veurem com, son moltes les poblacions rurals que en tal dia com avui fan festa i realitzen fires i activitats relacionades amb el fet agrari, de pagès i això pesi a que seran, segurament, pocs els que prediquin i fomentin de nou, el patronatge de Sant Galdaric sobre la pagesia catalana.

Les relíquies de sant Galdaric reposaren durant deu anys en aquest monestir de Sant Pau del Camp, del Camp, des de 1654 a 1665. Si be retornaren al monestir de Sant Martí del Canigó, en la Catalunya Nord, sols aquí, a Sant Pau del Camp, restaren durant un temps reservades les relíquies del nostre patró Sant Galdaric.

Jo no se ara com es mantingué, realment, la devoció a Sant Galdaric aquí, en aquest monestir situat en la ciutat de Barcelona a on els aires d`altres regions també hi arribaren.

Cal sempre mirar endavant. Actualment aquí a Sant Pau del Camp, per l`iniciativa popular, sobre tot de feligreses tant destacades com de la Dra. en Historia Mitjaval  Josefina Mutge i altres membres del Consell Pastoral, s`ha creat la Confraria de Sant Pau i de Sant Galdaric .

Per afiliar-se i pertanyé a la Confraria de ple dret no cal pas ser veí de Barcelona. Tota persona, sobre  tot vinculat a la memòria de Sant Galdaric en el context d`aquest monestir, poden o podeu afiliar-vos a la confraria i prou que molt h c celebrarem tots.

Espero que el president del Patronat de Sant Galdaric Sr. Agustí Esteve i Orozco de Nájar, i quants més afiliats a ell millor, vulgueu ser confrares de la Confraria de Sant Pau i sant Galdaric.

Se us repartirà a cada un follet d`inscripció, podeu omplir-lo i quant es faigi la primera reunió planaria dels confrares per elegir-ne els seus caps i vocals, també representants de pobles i activitats pròpies de la confraria, se us citarà per venir`a dipositar el vostre sufragi, o delegar-los-el,  i en tot cas tindreu el goig de gaudir del títol de confrare i rebre, en moment oportú, la medalla de confrare. (ensenyar-la)

 

                           Aviso Importante             
Con fecha del 22 de junio de 2010  el Sr. Cardenal-Arzobispo de Barcelona erigió la Cofradía de San Pablo y San Galderic, quedando constituida en asociación publica de fieles con personalidad jurídica pública. Al mismo tiempo aprobó los estatutos fundacionales por los que la Cofradía deberá regirse.

La importancia de toda Cofradía, también la recién erigida, es el estar constituida por fieles laicos y por sus atribuciones y funciones.

 En relación con nuestra nueva Cofradía, se nos emplaza a promover el conocimiento  y proyección eclesial de San Pablo, junto a la historia de este milenario templo y antiguo monasterio y escuela de Sant Pau del Camp.

El otro patrono de la Cofradía es San Galderic, tratándose, por lo tanto, también, de promover el conocimiento de la vida del santo como  de  su vinculación histórica con San Pau del Camp.

Esta y toda Cofradía debe, demás de promover  acciones culturales e históricas, proyectarse al exterior con acciones sociales, de caridad y ayuda mutua.

Para el lunes próximo DIA 7 a las 7 de la tarde quedan convocados todos los que hasta el momento han manifestado su voluntad de formar parte de la Cofradía y los que todavía hoy, maña y el mismo lunes decidan hacerlo llenando el boletín de inscripción.

En la convocatoria de los futuros cofrades, el dicho lunes día 7 a las 7 de la tarde, en reunión que se celebrara en la sala noble del Monasterio, se va a proceder a elegir de forma absolutamente democrática los cargos de Presidente-a, Vice-Presidente-a, Secretario-a, tesorero-a, y cinco vocales con las funciones de obra social, culto, propaganda etc. etc.

 

Dr. Francesc Tort Mitjans, rector de Sant Pau del Camp, promotor quasi únic de l`erecció de la Confraria de Sant Pau i Sant Galdaric...
Informe sobre com adequar les activitats no pastorals de Sant Pau del Camp de Barcelona d`acord amb la legislació fiscal civil vigent.

 Aclariments sobre les diferents competències de la Confraria de Sant Pau i Sant Galdaric en relació amb l`entitat superior de la Parròquia.

Benvolguts Presidenta, Secretari i membres de la Junta de la Confraria de Sant Pau i Sant Galdaric  últimament  erigida a la parròquia de Sant Pau del Camp de Barcelona: El dilluns dia 2 de març en la reunió del Equip de Preveres de l`Arxiprestat Rambla-Pobla Sec, Mn. Ramon Batlle, Subdelegat d`Economia de l`Arquebisbat de Barcelona, prèviament invitat, va informar durant més de dues hores sobre aspectes directament relacionats amb l`actual acurada organització de la Delegació d`Economia.

Mn. Batlle entrà detalladament en la diversa casuística relacionada en lo que segons la normativa fiscal civil, poden, no poden  fer les Parròquies i qualsevol institució d`alguna forma relacionada amb la Parròquia distingint clarament les accions pastorals pròpies d`altres activitats:  Límits, circumstancies, possibilitats, responsabilitats legals de la Parròquia, assegurances de tots els que tenen o demanen tenir alguna activitat, com Corals, Conferencies, actes cívics etc. etc.

Tenint en compta que entre les informacions que ens va donar Mn. Batlle, algunes es relacionen, clarament, per exemple, amb la reunió mensual que el Sr. Jordi-Javier va consensua, “motu propio” i que es realitza, no conforme a dret, dins las dependencies de la Parròquia...

Qualsevol activitat no genuïnament pastoral, com es ara La Visita Turística que es realitza quasi cada diumenge durant mes d`una hora, dins i fora, deu subjectar-se a les normes legals i fiscals  seguint els dictàmens exposats per Mn. Batlle...
Sobre qualsevol activitat, vingui de qui vingui, e interessi a qui interessi, cal evitar allò que denuncia aquell adagi català: “Casat en soc, ¡què m`en dieu!”, això es,cal evitar els fets consumats i els personalismes, “motu propio”, massa habituals...

Entre els temes exposats per el Subdelegat Mn. Ramon Batlle, hi entren, directament diversos aspectes relacionats, també,  amb les activitats i llocs de reunió de la Confraria de Sant Pau i Sant Galdaric.

 La Confraria està canònicament erigida, prèvia la meva proposta personal dirigida al Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, a Sant Pau del Camp. Aquesta erecció canònica  no implica, vaig cap concepte, que la seu de la Confraria, en lo que fa referència als espais de reunió d`Ella , hagin de radicar, per dret propi, en les dependencies concretes de la Parròquia.

La Confraria en principi no gaudeix de cap dret nat ni, conseqüentment, el de  d`utilitzar les dependencies parroquials passant per sobre  de les competències  del Rector de tenir-ne informe previ i donar-hi el “vist i plau” previ.

Sota d`aquest principi i límits la Junta de la Confraria pot proposar al Rector directament, o a traves de la seva  secretaria Dra. Josefina Mutjé, dies i hores per qualsevol acte, com  es ara quant i on demanen reunir-se o  l`utilització de la Sala del Abat Safont  o altres dependèndencies...
 
 Un servidor vareg erigir  a Santa Maria del Mar dues Confraries: La del Bacallà sota el títol  de la Santa Creu i la del Gremi d`Industrials Oliaries  de la Mara de Déu de l`Olivera. Las dites confraries sols feren actes dins del templa previ acceptació del Rector de Santa Maria del Mar,  sense utilitzar mai cap de les dependencies de Santa Maria del Mar.

De igual forma les Confraries de Santa Marta d`Hostalers i Taverners i la de Sant Magí, pesi a tenir capella i altar propi, no utilitzaren mai les amplies dependencies i centres de Santa Maria del Mar. Les Juntes solien fer-se en diferents llocs, sovint, en el domicili del President etc.

Si be la relació amistosa de Sant Pau del Camp amb la Confraria es dona per suposada... Una cosa es la Confraria i l`altra la Parròquia com a tal. Les reunions poden tenir-se a domicilis particulars, entitats cíviques, i, naturalment, està clar,  a Sant Pau del Camp, però prèvia petició formal  evitant, allò que dèiem abans..., massa habitual...

A partir de les explicacions i delimitacions exposades per Mn. Ramon Batlle, es  deurien concretar varis assumptes relacionats  a fi d`establir, un “modus operandi”, legal...

 

En les relacions entre la Parròquia i la Confraria caldria consensuar  la seva festa canònica anual: Missa o  Eucaristia organitzada per la Junta, d`acord amb l`agenda parroquial, en el temple parroquial de Sant Pau del Camp o en un  altre lloc...

Cal deixar, de vell antuvi, ben clar que si be la Confraria pot participar a títol privat en la Festa Major Mil·lenària de la Parròquia en el dia de la  Conversió de Sant Pau del 25 de gener, l`organització d`aquesta diada anyal pertany exclusivament i per dret propi a la Parròquia i al seu Rector agraint, naturalment, la col·laboració i participació de tots els feligresos...

Seguint les orientacions de Mn. Ramon Batlle s`evidencia, també, que l`administració econòmica i NIF de la Confraria deu ser del tot diferent de la Parròquia, sense poguer-se interrelacionar l`Economia de la Parròquia i la de la Confraria per això serà bo que la Confraria actuï, també en aquest aspecte, com entitat ben diferenciada de la Parròquia en el seu conjunt.   (Segurament que quelcom semblant hauria de consolar-se en relació a la col·lecta en pro de la missió de Kenia...)

La Confraria podria demanar audiència al subdelegat d`Economia Mn. Ramon Batlle, persona ben entesa i amable, per establir, si cal, un conveni, naturalment d`amistat, dins la legalitat, entre la Parròquia de Sant Pau del Camp de Barcelona i la Confraria independent de Sant Pau i Sant Galdaric...

Francesc Tort, rector de la Parròquia de Sant Pau del Camp de Barcelona des de 2008. Barcelona 4 de març de 2015

Relacionat amb Sant Galdaric, aquest text de la Dra. Josefina Mutgé