Sant Pau del Camp - L'estat actual

 

Índex (per tornar a l'índex general de Sant Pau del Camp, faci clic aquí)


L'estat actual de Sant Pau del Camp:
Mn. Tort i l'ambició sense límits de Mn. Cabot (document en català)
Mn. Tort y la ambición sin límites de Mn. Cabot (documento en castellano)
Mn. Cabot, un sacerdot compromés
Entrevista a Mn. Cabot
Celebrants substituts de Mn. Cabot
Exemples de l'estat actual de Sant Pau del Camp:
-Correu sobre Sant Pau del Camp
-Comunicat sobre l'absència de misses
Una comparació amb el catecisme i les comunions anteriors
Els desperfectes al pavimentMn. Cabot un sacerdot compromés política i socialment, cregué imprescindible regentar Sant Pau del Camp?! "Omnia Re" i suplents.

Mn. Joan Cabot Barbany, de fortes conviccions independentistes i compromès amb els Emigrants, cregué del tot necessari e imprescindible fer-se amb l' antic Monestir Benedictir, actualment parròquia i seu de vuit Delegacions Episcopals, Sant Pau del Camp, essent rector Mn. Tort.
Mn. Joan Cabot Barbany arxiprest del Poble Sec, que actua com a responsable de Sant Pau del Camp on hi sol celebrar personalment o, mes vegades, a través de substituts de tota la Diòcesis... etc.
L' Entrevista de ZS El diari del Poble Sec està datada Num. 187, Octubre 2019, any 22.
Mn. Cabot, signe l' Accord de visitar tres esglésies, entre elles les dugués en que un servidor en sigue rector.


Mn. Joan Cabot Barbany em va treure de rector de Sant Pau del Camp per posar-se`hi ell... Dedicat a “omnia re”, fins 16-07-2017, ha cercat la suplència en les misses de, al menys, els indicats a la llista a continuació. Ho fa possible el nou Dret Canònic de 1983, causa avançada de la destrucció de les estructures de l`Església que li donaren solidesa....

CELEBRANTS SUBSTITUTS

Des del novembre de 2016 al febrer de 2018

-El P. Samuel, un dels Sacerdots negres de Kènia. (1 vegada).

-Mn. Orpella va celebrar 2 o 3 vegades en el mes d’octubre. (Aquests de Kènia no els tinc apuntats perquè no se’ls va donar res personalment).

-Mn. Ricart (3 vegades).

-Mn. Catà (1 vegada).

-P. Domingo, Mercedari (2 vegades).

-P. Enric, Dominic (1 vegada).

-P. Xavier, Dominic (1 vegada).

-Mn. Nel·lo (3 vegades), en una de les quals va batejar, dins de la Missa.

-P. Tuñí, Jesuïta (2 vegades).

-Durant part de l’octubre i el mes de novembre, Mn. Orpella i Mn. Adam

-16 de desembre: P. Xavier (Dominic)

-24 de desembre: P. Xavier (Dominic)

-20 de gener de 2018: P. Xavier (Dominic)

-28 de gener: P. Xavier (Dominic)

-11 de febrer: P. Jaume (SchP), Rector de la Parròquia del Carme.

-12 de febrer: P. Jaume (SchP), Vicari de la Parròquia del Carme.En relació a aquest punt rebo aquest correu sobre l'estat actual de Sant Pau del Camp:

"Benvolgut Mossèn: Fins ara no he acabat amb els comptes, els números i els tubs de moneda. Jo que soc de “lletres”! Tot seguit, obro l’ordinador i trobo el seu correu. Veig que el Bateig de la Júlia va ser un èxit, com era d’esperar. Però aquest Bateig va ser “de veritat”, amb un SACERDOT ben consagrat. M’han fet gràcia aquestes celebracions que fan. Es clar, si la gent no troba suport a les Parròquies, tiren per altres camins....
Ja portaré el sobre que m’ha donat a la Yolanda Pérez Alfonso, la noia que s’ocupa de les nòmines dels preveres.
Em penso que no li he dit que, ahir, va venir a celebrar la Missa del vespre el P. Josep Ricard, avui un dominic del C/ Bailèn"

En relació a això escric:
" Mons. Sergi bisbe auxiliar electe. Estimat amic: Un servidor asisteix cada diumenge a Sant Pau del Camp a la missa de 12 com a simple fidel, missa que, generalment, no la diu Mn. Cabot"A Sant Pau del Camp mai s`havia deixat de dir la missa vespertina del dissabte, una comunitat local fixa d`unes seixanta fidels dels voltants. El diumenge em deia una feligresa: "Lo van deshaciendo todo lentamente".
El rector des de 2008, Dr. Francesc Tort, recorda la vida que tingué a fi de que els que en el temps el succeeixin no s'oblidin, cosa que, sobre tot a partir del nou Dret Canonic de 1983 cada vegada més efectiu, és practicament imposible...

En comparació, el Catecisme i Primeres Comunions a Sant Pau del Camp en anys abans del que Mn. Cabot servint-se de tot ho arrases tot: Catecisme, Confraria de Sant Pau i Sant Galderic, celebrar ell sols el 25 per cent de les misses de dissabte i diumenge cercant altres preveres o religiosos , com es, ara també, del Provincial dels Escolapis etc. etc.etc. 
A l’any 2013 fèrem quatre tandes de Primera Comunió, i així mes o menys cada any.
A fi de poguer donar un tractament pastoral personalitzat, per el tracte, llengua de la missa i homilia, havíem estudiat, com es pot veure en els següents etjemples: Lloc de naixament, origen dels pares i edat.
Ara als pocs alumnes de la Catequesis i demés sense tenir en conte origen, llengua etc. dins de la comèdia pastoral de Mn. Cabot ni que no haigin entès res per la llengua emprada, besen el leccionari dels Evangelis!!!

Més sobre l'estat actual de Sant Pau del Camp.
Pavimento anterior y estado actual por los desperfectos causados al colocar un plástico en el patio exterior de Sant Pau, recubierto luego por la tierra:
Fins aquí, detalls del mosaic anterior.


Detall de l'enfonsament actual.


Imatge de com lluia el terra anteriorment.


Una altra imatge on es pot veure com era el mosaic abans.

Este era el aspecto de Sant Pau del Camp hasta 2016: