Altres imatges de Santa Maria del Mar
Aspecte de Santa Maria
Del Mar l'any 1995. Al principi: Bancs de Caoba de gran valor donats per l'Escola Nàutica de Barcelona de l'Aula Magna i en altres aules de la dita Escola; grans i petits.
Seguidament els bancs donats per l'Obra Social de la Caixa que omplien la sala d'actes de la dita Obra del C/ Montcada, en espais ara destinats al Museu Picasso, els bancs podien servir per davant o per darrera. Mn. Taulé en mirà de possar més bancs per ampliar l'aforament del temple pel conveni de concerts pediòdics que s'hi celebrarien, per quina rao, a mé
s, es destruí la sagristia a fi de disposar-la pels serveis públics. No es té coneixement de què es feu amb els dits anteriors bancs.

Aspecto de Santa María del Mar el año 1995. Al principio, banco de caoba de gran valor donados por la Escola Nàutica de Barcelona del Aula Magna y en las otras aulas de la dicha Escola, grandes y pequeños.
Seguidamente los bancos donados por la Obra Social de la Caia que llenaban la sala de actos de la dicha Obra de la C/ Montcaa, en espacios ahora destinados al Museo Picasso, los bancos podían servir por delante y por detrás. Mn. Taulé miró de poner más bancos para ampliar el aforo del templo para el convenio de conciertos periódicos que se celebraron, razón por la cual, además, se destruyó la sacristía a fin de disponerla para los servicios públicos. No se tiene conocimiento de qué se hizo de los anteriormente citados anteriores bancos.
Aspecte de l'exterior de Santa Maria del Mar després d'organitzar la plaça amb pilons vers 1986.

Aspecto del exterior de Santa María del Mar después de organizar la plaza con pilones hacia 1986.