Sant Pau del Camp - Celebracions i Actes


Índex
(per tornar a l'índex general de Sant Pau del Camp, faci clic aquí)

Celebracions i actes a Sant Pau del Camp:
Primeres comunions i confirmacions: documents
Imatges de comunions de 2013
Imatges de comunions de 2014
Altres imatges de comunions
Altres celebracions: jubilació de l'organista
L'homenatge a M. Fèlez:
-Imatges de l'homenatge a Manuel Fèlez Vidal
-Parlament de la Dr. Mutjé a l'homenatge
-Actuació de la Sra. Regueiro a l'homenatge
Esdeveniments especials:
Inauguració de les Delegacions Episcopals
Inauguració de la Nova Residència de les 8 Delegacions Diocesanes, amb parlament del Dr. Tort
Altres esdeveniments:
Actuacions a Sant Pau del Camp
Examen de Berenice García, que ha participat a Sant Pau del Camp


En relació a les celebracions, també es poden consultar les Agendes sobre la vida pastoral de Sant Pau del Camp


Primeres Comunions i confirmacions a Sant Pau del CampComunions de 2013

Primeres Comunions a Sant Pau del Camp 2014Altres comunions a Sant Pau del Camp
Agendes sobre la vida pastoral a Sant Pau del Camp. Es pot consultar tota la informació en aquesta entrada del bloc (fer clic aquí).

Altres celebracions: Jubilació de l'organista, altres
Acte a Sant Pau del Camp, homenatge a Manuel Fèlez Vidal, administrador de Sant Pau del Camp durant el rectorat del Dr. Francesc Tort Mitjans
Feligresos Srs. Josefina Ardanuy i José Luis Espuña entreguen la placa
Feligresos de la Parròquia de Sant Pau del Camp
Al seu estimat Rector
Mn. Manel Fèlez Vidal, prevere
Pastor excel·lent, just, desinteressat, erudit, misericordiós.
Reconeixement de tants com, a qualsevol hora, ha servit, ajudat,
batejat i casat amb alegria i entrega totals
Dr. F. Tort, rector emèrit de Sant Pau del Camp, en dona fe.
Sant Pau del Camp de Barcelona 9-10-2016Paraules de la Dra. Mutje:
Dissabte i Diumenge 8 i 9 d`octubre de 2016. Cat. Dra. Mutje
Aquestes paraules tenen com a finalitat agrair al Pare Manuel Félez el què ha fet per aquesta Parròquia durant el temps que ha estat el seu Rector... Apart d'això, vull remarcar que, al costat del P. Manuel, hem pogut aprendre algunes coses. D'una banda, ell és un bon coneixedor de la Bíblia, cosa que s'ha vist en les Homilies. I d'altra banda, si ens hem fixat en la seva manera d'actuar, a més de la seva senzillesa i austeritat, el P. Manuel ens ha ensenyat a ser acollidors. Aquesta qualitat seva ens ha permès de tenir entre nosaltres el seu predecessor en el Rectorat de Sant Pau, Mossèn Francesc Tort, el qual ha vingut a Concelebrar amb ell, com a Rector Emèrit, i ha pogut saludar i conversar amb els seus ex-feligresos tots els dissabtes i tots els diumenges, sense faltar-ne ni un, amb la qual cosa les Eucaristies parroquials han tingut major solemnitat. El Pare Manuel ha acollit tots els que habitualment venen a Sant Pau, siguin o no de la feligresia, els ha atès, els ha escoltat i acomiadat al final de les Misses, sempre amb el seu somriure. Els ha rebut a les hores de despatx, fora de les hores de despatx, a qualsevol hora del dia (si ell era aquí) i, fins i tot, ben entrada la nit. Ha tingut especial interès per la Catequesi Parroquial, tant la de Primera Comunió, com la de Confirmació, impartint ell mateix las classes juntament i en col·laboració amb les Sres. Catequistes. Gràcies, Pare Manuel per la seva labor realitzada aquí. Preguem el Senyor que el guiï en la seva nova etapa del seu Ministeri Sacerdotal, a la Parròquia de Sant Cristòfol. Sàpiga, però, que a Sant Pau hi té uns amics. Dra. Josefina Mutjè, secretaria de la parròquia de Sant Pau del Camp des de 2008.

Dissabte i Diumenge 8 i 9 d`octubre de 2016 Cas. Dra. Mutjé
Estas palabras tienen por objeto agradecer al Padre Manuel Félez lo que ha hecho por esta Parroquia durante el tiempo en que ha sido su Rector... Aparte de esto, quiero remarcar que, al lado del P. Manuel, hemos podido aprender algunas cosas. Por una parte, él es un buen conocedor de la Biblia, cosa que se ha podido apreciar en sus Homilías. Por otra parte, si nos hemos fijado en su manera de actuar, además de su sencillez y austeridad, el P. Félez nos ha enseñado que tenemos que acoger a nuestros semejantes. Esta cualidad suya nos ha permitido tener entre nosotros a su predecesor en el Rectorado de Sant Pau, Mosén Francesc Tort, quien ha venido a Concelebrar con él, como Rector Emérito y a saludar y conversar con sus ex feligreses todos los sábados y todos los domingos, sin faltar ni uno, con lo cual las Eucaristías parroquiales han tenido mayor solemnidad. El Padre Manuel ha acogido a todos los que vienen habitualmente a Sant Pau, sean de la feligresía o no, los ha atendido, escuchado y despedido al final de las Misas, siempre con su sonrisa habitual. Los ha recibido en las horas de despacho, fuera de las horas de despacho, a cualquier hora del día (siempre que él estuviera aquí) i, a veces, bien entrada la noche. Ha tenido especial interés por la Catequesis de Primera Comunión y la de Confirmación, impartiendo las clases él mismo, en colaboración con las Sras. Catequistas. Dra. Josefina Mutjè, secretaria de la Parròquia de Sant Pau del Camp des de 2008

A continuació una mostra de l'actuació en el acte de Maria Antònia Regueiro, amb el següent repertori:
Ofertorio - Letania (Franz Schubert)
Comunión - Ave Maria (Franz Schubert)
Final - Concierto de Aranjuez (Joaquin Rodrigo)Inauguració de les Delegacions Episcopals


Inauguració de la Nova Residència de les 8 Delegacions Diocesanes


2 de juliol de 2013
INAUGURACIÓ DE LES DELEGACIONS EPISCOPALS
A LA PARRÒQUIA DE SANT PAU DEL CAMP


Tenim el goig de reunir-nos avui aquí amb motiu de la inauguració de les Delegacions Episcopals que han traslladat la seva seu a la part superior de la Parròquia de Sant Pau del Camp. Els donem la més sincera i cordial benvinguda.
Aquestes Delegacions són:
Ecumenisme i Relacions interreligioses
Confraries i Germandats
Apostolat Seglar
Pastoral de la Salut
Pastoral Social. Inclou
Secretariat de Pastoral Gitana
Secretariat de Pastoral Penitenciària, pels Marginats i Immigració
Pastoral Obrera.

Presideix aquest solemne acte l’Emm. i Rvdm. Dr. Lluís Martínez Sistach, Cardenal-Arquebisbe de Barcelona.

L’acte s’inicia amb el Cant “Ubi Caritas et Amor, Deus ibi est”, que interpretarà la Capella de Música de Sant Pau del Camp. S’interpreta aquest cant, a iniciativa del Sr. Rector de Sant Pau, perquè entre les Delegacions i la Parròquia sempre hi haurà Caritat i Amor, ja que, on hi ha Caritat i Amor, hi ha Déu. Escoltem-ho.

A continuació, el Sr. Rector de Sant Pau del Camp, Dr. Francesc Tort Mitjans, adreçarà unes paraules als assistents…

Delegacions: 2-07-2013 -- Paraules de Mn. Tort


Molt Estimats Sr. Arquebisbe, Dr. Antoni Matabosch, responsables i servidors diocesans, Delegades i Delegats episcopals, Consells pastorals de Sant Pau del Camp, Feligresos, Confraria de Sant Pau i Sant Galderic. Consells Arxiprestals i del Raval.
Estimades Senyores Mercè Homs, Regidora del Districte de Ciutat Vella i Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Municipal del Districte de Ciutat Vella, que en diverses ocasions, com es ara en la reproducció del fets històrics: Banderes de Santa Madrona i La Coronela, i fa pocs dies, en el solemne acte institucional “Raval Cultural”, heu escollit aquest espai de la ciutat, que avui s`honora, altra vegada, amb la vostra presencia.
La notícia de que s`havien escollit les dependències de l`antic Monestir de Sant Pau del Camp com a nova seu d`algunes de les delegacions diocesanes fou ben acollida.
Si be l`envergadura de les obres d`adaptació no han deixat de suposar estrès i inconvenients varis, tot fou previst.
Els canvis i incidències han afectat, de forma important, i en part encara, a les dependències i activitats pastorals i socials de Sant Pau del Camp. Com l`espai del Despatx Parroquial ocupat, en bona part, per l`Ascensor. La deslocalització del Arxiu Parroquial, en lloc i espai menys apropiats que al primer pis, on era abans, sobre tot davant del record d`inundacions passades: “El foc te aturador que l`aigua no”, etc. etc.
A canvi, de tot, la consecució, i gaudi, a partir d`ara, dels nous espais perfectament adequats a les noves funcions i serveis diocesans.
El nom de Sant Pau en resultarà beneficiat en el futur. També la relació pastoral i diocesana amb el Barri del Raval, actual i previst espai social i religiós divers.
Les Delegacions tindran sempre obertes totes les dependències que han quedat sota la regència de la Parròquia. Algunes, tot just començar, ja han realitzat diverses activitats, relacionades, dins del temple, claustre, sala Safont, etc.
“Ubi caritas et amor Deus ibi est”. La Comunió per sobre de tot. Especialment ara, que el bisbe de Roma, Francesc, amb fets i paraules, com en la missa diària, ens sorprèn. Com es ara recordar-nos que no podem invocar a Déu “Pare” sinó som capassos d`ajuntar-hi el “Nostre”.
Es tracta de seguir el camí, sempre vigent, de la veritat, l`autenticitat pastoral, fraternitat, perdó, misericòrdia o tendresa, con la que manifestà al pujar al seu cotxe a un jove amb síndrome de Down.
¿No es així com la vida de les Delegacions enfoquen i enfocaran llur activitat corresponsable de Comunió?

Mn. Francesc Tort Mitjans, rector de Sant Pau del Camp.

 

Redacció primera, modificada desprès, el 1-07-2013
(L`acta havia sigut previst per el dilluns dia 1 de juliol, però per problemes d`agenda del bisbe de Barcelona, fou traslladada al dimarts dia 2)
Molt Estimats Sr. Arquebisbe, responsables i servidors diocesans, Delegats i Delegades episcopals, Consells pastorals de Sant Pau del Camp, i feligresos. Entitats parroquials, arxiprestals i del Raval.
La notícia de que s`havien escollit les dependències de l` antic monestir de Sant Pau del Camp com a nova seu d`algunes de les delegacions diocesanes, que fins llavors estigueren situades a l`edifici de Rivadeneira, fou acceptada sense, pràcticament, cap problema per a tots nosaltres.
Es tractava de servir a la Diòcesi de la millor manera possible. L`envergadura de les prolongades obres d`adaptació de les dependències de Sant Pau a sis Delegacions Episcopals, no deixaren de suposar estrès i mil inconvenients.
Ben mirat, tot fou previst des d` un principi, també que les obres durarien més temps del suposat i que, els canvis i incidències afectarien de forma important, com així ha estat, i en part encara continuen, en relació a les dependències i activitats pastorals i socials de Sant Pau del Camp: Visita turística, cancel·lació i disminució de nous matrimonis a celebrar aquí, les dependències del Catecisme, l`espai del Despatx Parroquial ocupat, en bona part, per l`Ascensor, la deslocalització del Arxiu Parroquial en lloc i espai menys apropiat que l`anterior, etc. etc.
Tot això és ben petit en relació a la consecució i gaudi, a partir d`ara, dels nous espais perfectament adequats a les noves funcions i serveis diocesans.
Sant Pau del Camp s`honora d`haver pogut col·laborar de la millor manera possible amb la decisió episcopal. El nom i coneixement del lloc en resultaran beneficiats en el futur. També la relació pastoral i diocesana amb el Barri del Raval, actual i previst espai social i religiós complexa?.
Les delegacions tindran sempre obertes totes les dependències que han quedat sota la regència de la Parròquia.
Algunes delegacions ja ha sol·licitat de fer-hi diverses activitats tant en l`ús de l`Església, de les sales, com l`emblemàtica de l’Abat Safont. Tots som u.
Ben mirat Delegacions i Parròquia estan i estaran sempre agermanades. No podria ser d`altra manera, sempre i, ¿per què no dir-ho?, ara que el papa Francesc marca amb fets i paraules el camí, sempre vigent, de la fraternitat i de la misericòrdia. Misericòrdia, caritat, justícia que les Delegacions exerceixen i exerciran cada dia millor.
La nova Església, sembla obrir-se pas, efectivament, ara i en el futur. La doctrina que el Papa desgranà als Nuncis, per més que difícil de complir, pot influir-nos, de fet, conseqüentment a tots.
Totes i cada una de les sis delegacions aquí situades, àdhuc aquelles que podrien semblar, pastoralment, menys importants ho són, i ho seran, amb tota evidència, per la configuració pastoral i eclesial de la Diòcesi, dels Bisbes, dels rectors. Bisbes i sacerdots, en la freqüent nomenclatura del Papa sonen més junts i corresponsables, també, amb els laics.
Dr. Mn. Francesc Tort Mitjans
Videos d'altres actuacions a Sant Pau del Camp:

La soprano Maria Antònia Regueiro, amb el següent repertori:
Ofertorio - Verbum Caro (J.S. Bach)
Comunion - Ave Maria (Franz Schubert)
Final - Concierto Aranguez (Joaquin Rodrigo)Continuant amb Ensamble Amoria, aquí està la segona part del Stabat Mater d'Antonio Vivaldi, interpretada en el passat mes de març de 2017 al Cente Cívic Pere Pruna, dins del VIII Cicle de Música Religiosa de Sarrià-Sant Gervasi.Més actuacions a Sant Pau del Camp, i més recents. Concert que els grans artistes: Chiko Tanaka, Fuyu Iwaki i David Barrera amb piano, violí i cello, varen realitzar a Sant Pau del Camp el dimecres 27 de juny a les 20,30h. ple el insuperable temple romànic d’ amics, gen del Barri i també d’un servidor, Mn. Tort, agraït, com a Rector, a Chiko!!!Examen oficial en el Conservatorio del Liceo, de la pianista Berenice García Iñiguez, natural de Ciudad de México que ha participado en diversos actos musicales en Sant Pau del Camp de Barcelona