Pròleg a "Santa Maria del Mar, Catedral de la Ribera"


Llibre del Dr. Francesc Tort Mitjans, publicat per la fundació Uriach el 1990 en català, castellà, anglés, alemany i japonés. A continuació el pròleg en anglès i alemany. Per continuar llegint el llibre, torna a l'índex de "Santa Maria del Mar, Catedral de la Ribera".

Anglès:


Alemany: