Corpus a Santa Maria del Mar


1988Mirant els 40 àlbums de fotografies de Santa Maria del Mar hi veig fets i elements litúrgics, ara en desús: Les Profesons de Corpus, com la del 5 de juny de 1988, hi destaca la Custòdia, els fidels, l’ encens, la Creu Procesional Gòtica y també les estovalles que la Sra.Salas va brodar durant vuit mesos, varies hores al dia. Soposo que en l'actual visita turística a 5 i 8 euros, entre altres coses, s’ informa de la destrucció de la Capella del Santissim, i els visitants deuen poder admirar les dues creus gòtiques, l’incencer gòtic,les dues Custodies i també les magnífiques estovalles...
Aquí es poden veure fotografies d'aquells Corpus.

1990