Conversió de Sant Pau


Conversió de Sant Pau, 25-1-09

L`Església celebra avui la festa de la Conversió de Sant Pau. L`importància històrica i eclesial de sant Pau es de tal magnitud que en la solemnitat de sant Pere, s`uneix a ell, Pau, com si no pogués entendres a l`Església Apostòlica, a l`acció primada de Pere, sense Pau, com si, en la praxis real dels carismes eclesials primitius, no fos fàcil citar a Pere sense Pau i a Pau sense Pere, com si formessin una mateixa realitat indivisible.

“Tu ets Pere i sobre aquesta pedra edificaré la meva Església”, va dir Jesús a Simó, i una vegada l`Església, després de la vinguda de l`Esperit Sant, està ja en marcha, Jesús ajunta al lideratge de Pere el de Pau: Pere, primer, Pau junt a ell.

En la primera lectura, fragment dels Fets dels Apòstols, el mateix Pau explica l`episodi i gènesis de la seva conversió després de la crida singular de Jesús.

Tant a partir del relat Paulí, com de tota l`acció anterior, y posterior, a la seva conversió, s`evidencia en Pau un caràcter, fort, apassionat, compromès, valent, capaç de no defallir ni quant es troba reclós a la presó per anunciar a Crist.

Nostre Senyor Jesús volgué que un rabí, de consciencia subjectiva recta, com sant Pau, que havia combatut, amb totes les seves forces, el cristianisme naixent, trobés la veritat per la que lluitava, i, camí de Damasc, se li va apareixe : “Pau, Pau ¿perquè em persegueixes?”.

Pau es va donar per enterat, y, seguint fidelment l`acció de l`Esperit Sant, de perseguidor es convertí en el major apòstol de Jesús en els orígens del cristianisme.

La conversió de sant Pau va suposar un abans i un després en el devenir de l`Església de Jesús. Coneixedor de les Escriptures, amb el grau de Rabí, es va proposar, i aconseguir, amb infatigable treball, organitzar, de forma singular, l`Esglésies naixent. A partir de l`experiència rabínica de les sinagogues, que Pau coneixia perfectament, organitzà les primitives comunitats cristianes, per ell fundades, amb la primacia i senat dels preveres.

En aquest Any Sant Paulí, proclamat per el sant pare Benet XVI, y posat que cal d`aplicar-nos i viure tot lo que l`Esperit Sant ens suggereix a través dels nostres pastors, el Papa i el nostre Cardenal-Arquebisbe, es just que mirem especialment a Pau, en aquest any. En aquest context cal ser fidels als seus consells, exhortacions, manaments, que les seves cartes ens transmeten, a fi de donar, també, vida a les nostres comunitats i congregacions.

De temps immemorial es va erigir, en aquest mateix sol, en el camp, a les afores i proximitat de Barcelona, aquest temple dedicat a sant Pau, potser en memòria o recordança del seu viatge a les nostres contrades.

La comunitat de l`actual parròquia de Sant Pau del Camp, durant vuit segles monestir benedictí, es congrega cada diumenge a celebrar l`Eucaristia. Alguns barcelonins, y també turistes, coneixedors de l`historia antiga i singular d`aquest lloc sagrat i temple romànic, s`ajunten, freqüentment, a les nostres congregacions.

L`Apòstol Pau pot ser invocat, demanada la seva intercessió, en gran varietat de necessitats i circumstancies de la nostra vida particular, eclesial i social.

Pau pot ser invocat per els mariners: el mar fou, quasi, la seva ruta més freqüent, en la mar va passar perills de tota mena, fins a naufragar.
Pau pot ser, també, invocat per els empresonats, ell ho va ser per Crist.
Pot ser invocat per els condemnats a mort, ell va ser executat.
Pot ser invocat per els que en qualsevol circumstancia sofreixen violència, robatoris, agressions, ell les va patí moltes vegades.
Pau pot ser, també, invocat per els pastors de l`Església que malden poder donar e incrementar la vida cristiana de les seves comunitats.

Havent sant Pau passat llargues nits perdut en el mar, sacsejat per tot tipus d´ adversitats, conservà la salut mental. Serà per això que, de temps immemorial, son molts, d`aquí o de fora, pròxims o llunyans, que avui s`acosten a Sant Pau del Camp, a demanar al sant, en el dia en que se celebrà aquí la festa patronal, la salut mental per ells mateixos o per llurs familiars o per donar a sant Pau gracies per les curacions i dons rebuts.

En el context de les peticions a sant Pau, continua la tradició particular, del “Llibre de Sant Pau”, en el que els fidels hi deixen constància de les seves peticions y accions de gràcies, per les que oferim la santa missa.